You, the petitioner
Vtech300

NVWA moet ook informatieveiligheid in speelgoed testen

21 signatures

De hack op Vtech toont dat de veiligheid van persoonsgegevens in de handen van speelgoedfabrikanten niet zomaar onder controle is. Een taak van NVWA is om veiligheid van speelgoed te testen. Daar hoort vandaag de dag ook het valideren van de beveiliging van persoonsgegevens bij.

Petition

We

Ouders van minderjarige kinderen in Nederland.

 

observe

Speelgoed wordt steeds vaker verbonden met het internet. De fabrikant verwerkt dan data over het gebruik, waaronder persoonsgegevens. De Wet bescherming persoonsgegevens schrijft voor dat passende beveiliging getroffen moet worden. Het ontbreekt echter aan controles op die beveiliging, terwijl de NVWA verantwoordelijk is om de veiligheid van speelgoed te testen. De beveiliging wordt in de huidige situatie pas getest door het CBP NA een incident.

 

and request

De opdrachtformulering voor de NVWA in het testen van speelgoed moet worden verruimd. Zij zou bij internet-verbonden speelgoed vooraf moeten valideren of de fabrikant de bedoelde passende beveiliging heeft getroffen. Als dat niet het geval is, het speelgoed van de markt halen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2016-03-02 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Erik Remmelzwaal 
Organisation:
DearBytes 

History

Signatures