U, de petitionaris

Nu basta tegen ontzieling van de zorg

1.012 ondertekeningen

Warmte in zorg ijskoud weggecijferd! Doel: genoeg tijd hebben voor aandacht & betrokkenheid in de zorg. Meer menselijkheid voor hulpvrager en hulpbieder. Ondersteun ons door deze petitie te ondertekenen! Gebruik je burgerrecht, laat je stem meetellen en help ons beter helpen.

Petitie

Wij

Gewone mensen die met hart en ziel werken in alle zorgverlenende beroepen in Nederland.

 

constateren dat:

Dat menselijke warmte in de zorg momenteel ijskoud wordt weggecijferd. Dat voor menselijke relaties, met daarin ruimte voor aandacht en betrokkenheid, geen tijd meer is. Dat kwaliteit van zorg ook de kwaliteit van leven bepaalt. Dat kwalitatief goede zorg de optelsom is van tijd hebben voor de bij het beroep behorende handelingen maar ook van tijd hebben voor de menselijke relatie daarin. Dat gevoelens en emoties voor ieder mens de drijfveren zijn van het leven. Dat de huidige praktijk indruist tegen onze beroepethiek Dat wij ons beroep weer moeten kunnen uitoefenen vanuit betrokkenheid en medemenselijkheid zoals Florence Nightingale ons voorhield. Dat het adagium: ‘het hoogste geluk door zelfredzaamheid’ vaak niet opgaat. Dat dit adagium vaak alleen vanuit tijd- en onkostenbesparing wordt gehanteerd. Dat grote groepen, langdurig zorgbehoevenden en zeker patienten/clienten die niet-handelingsbekwaam zijn daar de dupe van zijn. Dat deregulering, privatisering en marktwerking niet hebben geleid tot kwaliteitsverhoging in de zorg. Dat de zorg door de overheid wordt gemeten in termen van kwaliteit met bijhorende kwaliteitskeurmerken Dat tijd voor aandacht en betrokkenheid binnen deze kwaliteitskeurmerken niet wordt gemeten. Dat de keurmerken slechts tot een farce zijn verworden en dat de strijd om deze keurmerken te verkrijgen alleen maar extra energie van de werkvloer vergt. Dat deze energie beter voor de menselijke maat in de zorg kan worden aangewend. Dat de overheid moet ingrijpen om met ons zorgbehoevende mensen, die nauwelijks of niet meer voor zichzelf kunnen opkomen, te beschermen. Dat hiervoor financiële middelen vrijgemaakt moeten worden. Dat het nu basta is!

 

en verzoeken

De tweede kamer der Staten Generaal tot het nemen van stappen om gehoor te geven aan het volk dat hart heeft voor de zorg en dat dit volk door deze petitie te ondersteunen daarmee op een uitspraak van de overheid wacht. Dat zodanige erkenning en veranderingen claimt dat tijd voor de menselijke relatie(aandacht &betrokkenheid) er weer bij gaat horen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
27-09-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Simmy de Vries-Visser e.a. 
Organisatie:
Actiegroep Nubasta 

Geschiedenis

Ondertekeningen