You, the petitioner
Logo obvw 300ppi origineel

Noodklok financiële positie en toekomst van de bibliotheek Wassenaar

221 signatures

Steeds gedoe over financiën en bezuinigingen. Wij accepteren de situatie van sluipende en slopende bezuinigingen niet langer. We vinden dat we respectloos worden behandeld omdat de gemeente met de mond belijdt dat we prachtig werk doen, maar tegelijkertijd onvoldoende geld over heeft voor dat werk.

Petition

We

alle liefhebbers, leden, medewerkers, vrijwilligers en stakeholders, inwoners van (regio) Wassenaar

 

observe

Dat de bibliotheek structureel te weinig subsidie krijgt om goed uitvoering te geven aan onze rol van huiskamer van Wassenaar en vangnet voor kwetsbare inwoners. Onze ambitie is: de bieb in Wassenaar open van 10 uur tot 20 uur! De formatie van medewerkers moet worden uitgebreid, zodat we armslag krijgen om onze ambities waar te maken.

 

and request

Geen verdere bezuinigingen meer. Een normale bekostiging, die recht doet aan de dienstverlening van de bibliotheek. “Bieb in Wassenaar open van 10 tot 20 uur”. Een marktconforme huurprijs voor het pand waarin de bieb is gehuisvest. De krachten van onze 5418 leden, 109 vrijwilligers en 180.000 bezoekers bundelen in samenwerking met onze stakeholders die wij bij onze vorige visie- en strategieontwikkeling hebben betrokken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Wassenaar 
Petition desk:
Closing date:
2019-07-03 
Lead petitioner:
Nicole ten Thij 
Organisation:
Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar 
Website:

History

Signatures