You, the petitioner
Img 2796

Nee tegen windturbines in de Vlietzone

850 signatures

Onverwachts verrees in december een kolossale windturbine in de Vlietzone. Met dank aan de gemeente Den Haag: die gaf toestemming voor plaatsing in haar achtertuin. Ten koste van Leidschendam-Voorburg. Tal van omwonenden hebben sindsdien last van lichtflitsen en geluidsoverlast.

Petition

We

Inwoners van Leidschendam-Voorburg

 

observe

dat het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg sinds eind 2015 niets meer doet om de windturbine tegen te houden

 

and request

het college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg om ZICHTBAAR op te komen voor onze inwoners. Door: - samen het ongenoegen persoonlijk over te brengen aan het voltallige college van burgemeester en wethouders in Den Haag - door te eisen dat nooit meer windturbines worden gebouwd in de Vlietzone -door te eisen dat de huidige windturbine zo snel mogelijk wordt afgebroken.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leidschendam-Voorburg 
Petition desk:
Closing date:
2017-04-20 
Lead petitioner:
Aart Paardekooper 
Organisation:
CDA 
Website:

History

Signatures

Updates

Raad en inwoners wisten van niets

In de raadsvergadering van 24 januari stelde het CDA vragen over de slechte communicatie. Want waarom kwam het College van Gemeentebelangen, Groen Links, PvdA en D66 niet in actie na de negatieve uitspraak van de Raad van State (december 2015)? Waarom werden inwoners en de raad niet proactief geïnformeerd over deze uitspraak en voorbereid op de bouw en gevolgen van deze windwapper? Volgens wethouder Bruines omdat het College formeel niet verantwoordelijk is.

+Read more...

Dat zijn de gemeente Den Haag en de CEVA. "Achteraf hadden we misschien alerter kunnen zijn en meer moeten doen", zo gaf ze toe.

Inwoners zijn duidelijk over het hoofd gezien. Of zoals een bewoner zei: aan alle milieunormen is keurig voldaan, maar niet aan communicatienormen. We houden een stevige vinger aan de pols en hebben wederom aangedrongen op een deugdelijk overleg met omwonenden.

2017-01-24

700 handtekeningen aangeboden

In de raadsvergadering van 24 januari heeft het CDA bij monde van raadslid Jaap Geluk de eerste 700 handtekeningen tegen de windturbine in de Vlietzone aangeboden aan burgemeester Tigelaar. Een stevig signaal van onze bewoners.

In een motie drongen we er eveneens op aan om de windturbine weg te krijgen.

+Read more...

Iedere concrete mogelijkheid hiertoe willen we aangrijpen, hoe gering de juridische kansen misschien ook zijn. Het College van Gemeentebelangen, PvdA, D66 en Groen Links wilde hier echter niets van weten. Ze steunden de motie niet. Een gemiste kans.

De raad stemde wel in met een motie van Gemeentebelangen die vroeg om naleving van de milieueisen. Dat is echter zo vanzelfsprekend dat volgens ons een motie overbodig is.

2017-01-24

Motie windturbine in Gemeenteraad

Bijna 700 mensen hebben onze petitie getekend. Een prachtig resultaat.

+Read more...

Vanavond, 24 januari, gaat ons raadslid Jaap Geluk mondelinge vragen stellen aan het College van B&W tijdens het vragenuur. Ook komen we met een motie waarin we deze "Haagse windwapper" willen laten afbreken. Verder vragen we het College om goed te communiceren met bewoners: niet langer achterover leunen maar actief het gesprek aangaan met omwonenden. Belangstelling? U kunt de raadsvergadering live volgen: https://lv.nl/vergadering-bijwonen-live-volgen. En natuurlijk kunt u de petitie nog steeds ondertekenen. Hoe meer steun, hoe groter de impact.

2017-01-24