You, the petitioner
Veolia dump logo cropped

Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland

440 signatures

De zuidelijke provincies Noord-Brabant en Limburg zijn doende hun openbaar busvervoer openbaar aan te besteden. Een van de gegadigden is de multinational Veolia. Tegen dat bedrijf loopt echter een internationale boycot.

Veolia is doelwit van protesten vanwege zijn rol in de Israelische bezetting en kolonisatie van de Palestijnse Westoever inclusief Oost-Jeruzalem. Het bedrijf heeft er belangen in het vervoer tussen Israël en de illegale nederzettingen in bezet gebied, en in de afvalverwerking ten bate van de nederzettingen.

Vanwege deze misdragingen hebben wereldwijd talloze steden (oa. Londen en St. Louis), regio's en instellingen Veolia de deur gewezen. In Nederland gebeurde dit door onder andere de stadsregio's Utrecht en Den Haag.

Nu probeert Veolia voet aan de grond te krijgen in de zuidelijke provincies. Als Veolia zou worden gecontracteerd worden de burgers daar straks vervoerd door een bedrijf dat zich ernstig misdraagt op het gebied van de mensenrechten.

Dat mag niet gebeuren. Onze boodschap luidt: Nee tegen Veolia in Zuid-Nederland. Door deze petitie te tekenen help je die eis over te brengen aan de provinciebesturen van Noord-Brabant en Limburg.

Petition

We

bezorgde burgers, O.V-reizigers en mensenrechtenactivisten,

 

observe

dat multinational Veolia bijdraagt aan de infrastructuur van Israëls illegale nederzettingen op Palestijns grondgebied (door de Verenigde Naties en het Internationaal Gerechtshof te Den Haag veroordeeld), en daardoor medeplichtig is aan Israelische schendingen van de vierde Conventie van Geneve,

 

and request

de Provinciale Staten van Noord-Brabant en Limburg om Veolia te weren als partij in de aanbesteding, en om het bedrijf in geen geval een concessie te verlenen in het regionale busvervoer.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2016-12-24 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Nicole Hollenberg 

History

Signatures