You, the petitioner
Tekening tbv flyer

Nee tegen megastallen in Bergeijk

1,205 signatures

De balans in de Gemeente Bergeijk raakt verstoord. Steeds meer MEGASTALLEN vestigen zich. Op dit moment speelt dit probleem op de Pielis in Luyksgestel, Weebosch, Walik en in Riethoven.

De gezondheid van alle mensen in Bergeijk wordt bedreigd door fijnstof, stank, ziektekiemen en chemische stoffen.

Petition

We

de bewoners in een straal van 10 km om locatie Kapelweg 6 waarop de vergunning van toepassing is

 

observe

  • Het mogelijk toekennen van een vergunning voor het starten van een nertsenfarm op locatie kapelweg 6 Bergeijk

  • die door de uitstoot van grote hoeveelheden fijnstof ongevraagd permanente gezondheidsklachten zal veroorzaken aan alle omwonenden in een straal van minimaal 10 km rond de nertsenfarm alsook alle recreatieve bezoekers

  • De gemeente Bergeijk sluit haar ogen hiervoor wat totaal onverantwoord is naar alle inwoners en haar bezoekers

 

and request

de gemeente Bergeijk (mede ook omdat ze door een gerechtelijke uitspraak niet verplicht zijn deze te verstrekken) een milieu en bouw vergunning te weigeren aan diegene die de bouw van deze nertsenfarm op zich neemt en willens en wetens de nadelen voor de volksgezondheid naast zich neerlegt voor puur winstbejag.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Bergeijk 
Petition desk:
Closing date:
2018-02-20 
Lead petitioner:
Nee tegen mega stallen in Bergeijk 
Organisation:
Nee tegen megastallen Bergeijk 
Website:

History

Signatures

Updates

LEEFBAARHEID OP ’T LOO ONDER DRUK

In de kernen van de Gemeente Bergeijk staat de leefbaarheid onder druk door de uitstoot van o.a. fijnstof en stank vanuit de intensieve veehouderij.

+Read more...

Dit is zeker ook zo voor ’t Loo.

Fijnstof Door de uitstoot van veehouderijen die ’t Loo omringen is de fijnstofbelasting hier groot. Fijnstof uit de intensieve veehouderij bevat veel schadelijke deeltjes, de zogenoemde micro-organismen en endotoxinen. Dit zijn ‘stille killers’ omdat ze diep doordringen in de longen en zich daar vast zetten. Omroep Brabant kopte onlangs nog “Meer longkanker in Brabant door intensieve veeteelt”.
Geur Tevens is de geurbelasting op ’t Loo groot. Niet alleen vanuit de stallen maar ook via het riool is er overlast. De stankoverlast via het riool wordt veroorzaakt door de illegale mestverwerkingsfabriek die veel meer afvalwater op het riool loost dan is vergund. Verkeersveiligheid De vrachtwagens van de mestverwerkingsfabriek rijden over de smalle ruilverkavelingswegen Bredasedijk, Hongarijesedijk, Looerheideweg en Kromhurken. Fietsers die op deze wegen zo’n vrachtwagen tegen komen kunnen geen kant op. Dempen we de put weer als het kalf verdronken is? Politiek Op gemeentelijke bijeenkomsten zijn de problemen rondom stank en fijnstof behandeld. Uit nieuwe plannen blijkt dat het CDA gemeentebestuur zich niets aantrekt van gezondheidsrisico’s en leefbaarheid. Het CDA zet de belangen de paar intensieve veehouders voorop, ten koste van de 18.000 andere inwoners van de gemeente. Tijdens deze bijeenkomsten worden er uitspraken gedaan als: ‘vooral geen slapende honden wakker maken”. Wilt u zelf zien hoe het met fijnstof en geur gesteld is op ’t Loo kijk dan op www.atlasleefomgeving.nl. Hierop heeft de Provincie Noord Brabant geur- en fijnstofkaarten gepubliceerd. Petitie Wordt wakker en onderteken de petitie “NEE tegen MEGAstallen in Bergeijk” op petities.nl, dit kan ook anoniem. Het CDA laat u in de kou laat staan, wij zetten ons wel 100% voor u in. Sympathisanten aarzel niet en meld u op onderstaand email adres.

Verontruste inwoners Gemeente Bergeijk (megastallenbergeijk@gmail.com) Stichting Groen Kempenland & Stichting Milieu-werkgroep Kempenland

2016-05-11

RIETHOVEN OP SLOT

De megastal op het Eind in Riethoven zet de toekomstige woningbouw aldaar op slot. Na decennia inbreiden zal Riethoven in de toekomst weer moeten gaan uitbreiden. In de structuurvisie geeft de Gemeente Bergeijk aan dat er maar één locatie is waar Riethoven kan uitbreiden.

+Read more...

Deze locatie is tussen de Molenstraat en het Eind. De toekomstige uitbreiding wordt echter onmogelijk gemaakt door de megastal op het Eind. De megastal die van het gemeentebestuur steeds verder mag doorgroeien. Hierdoor zal de Riethovense jeugd in de toekomst niet in het eigen dorp terecht kunnen. Opnieuw zal de CDA wethouder zeggen dat hij hier niets aan kan doen: het zijn verworven rechten van het bedrijf. Maar wie geeft die rechten aan het bedrijf? Juist!, het gemeentebestuur. Het roer moet om in Bergeijk. Eerst moet in het bestemmingsplan een keuze gemaakt worden vóór leefbaarheid en gezondheid! De regels in het bestemmingsplan moeten aangescherpt worden zodat de intensieve veehouderij onze leefomgeving niet verder in de knel brengt. Ook de geurnormen moeten flink aangescherpt worden zodat een gezonde leefomgeving voor iedereen gegarandeerd wordt. Verder moeten er 0 metingen komen zodat gezondheidsklachten veroorzaakt door de intensieve veehouderij duidelijk worden. Help ons deze punten te verwezenlijken en teken de petitie “nee tegen megastallen in Bergeijk” op petities.nl. De komende generatie is u dankbaar. Wilt u ons ook op een andere manier steunen, aarzel niet, en neem contact met ons op via het onderstaande emailadres.

Verontruste inwoners Gemeente Bergeijk (megastallenbergeijk@gmail.com) Stichting Groen Kempenland & Stichting Milieu-werkgroep Kempenland

2016-05-10

Ingrijpende gevolgen van Q-koorts onderschat.

Willen wij dat dit in de toekomst nog vaker gebeurd? Kijk dit filmpje en ben op de hoogte van de problemen waar we tegen aan lopen als we de intensieve veehouderij gewoon door laten groeien.

http://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2030954-ingrijpende-gevolgen-van-q-koorts-onderschat.html

.

2016-04-25