You, the petitioner
Petitie

Nederland houdt zich niet aan het Associatieverdrag met Turkije

4,807 signatures

Nederland handelt in strijd met het associatieverdrag- Turkije door de inburgeringsplicht opnieuw in te voeren. Ook wil de Nederlandse staat opnieuw de MVV- eis invoeren. Het gevolg is dat de aanvragen van Turkse onderdanen niet meer in Nederland mogen worden ingediend.

Petition

We

Turkse Nederlanders, Turkse onderdanen, nieuwkomers met de Turkse nationaliteit en diens gezinsleden

 

observe

Dat Nederland door de herinvoering van de inburgeringsplicht en de MVV - eis voor Turkse onderdanen de regels niet naleeft en de wetgeving in strijd is met Europese regelgeving, te weten het Associatieverdrag EEG-Turkije met in het bijzonder:

  • Artikel 9 Associatieovereenkomst (non-discriminatiebepaling)
  • Artikel 13 Besluit 1/80 ( Standstill-bepaling)
  • Artikel 6 Besluit 1/80 (vrije toegang arbeid)

 

and request

De Europese Commissie om de Nederlandse staat te verplichten de Europese regelgeving - te weten het Associatieverdrag EEG-Turkije - alsnog juist en volledig toe te passen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Europese Commissie 
Petition desk:
Closing date:
2023-01-01 
Lead petitioner:
Ismet Ozkara 
Organisation:
Ozkara Advocaten 

History

Signatures