You, the petitioner
Ruil geen groene stiksof

Minder de CO2 en stikstofuitstoot in verkeer en industrie en ontzie de boer

18,382 signatures

Er worden plannen gemaakt om boeren te onteigenenen en de vrijgekomen stikstof te gebruiken voor onder andere verkeer en industrie. Hierdoor neemt de CO2-uitstoot toe. Niet alleen verslechtert de luchtkwalteit en de natuur maar dat draagt ook bij aan de opwarming van de aarde. Terwijl landbouwgrond juist CO2 opneemt. Vindt u goede natuur en het platteland ook het belangrijkst? Teken dan de petitie.

Petition

We

burgers van Nederland

 

observe

  • industrie en verkeer produceren broeikasgassen die blijvend zorgen voor opwarming van de aarde
  • de veeteelt produceert het broeikasgas methaan dat iedere 12 jaar wordt afgebroken
  • de overheid stelt nu stikstof centraal in haar natuurbeleid
  • al zouden Nederlandse boeren de stikstofuitstoot 90% reduceren dan nog is het niet genoeg want de uitsttoot uit het buitenland blijft
  • het is beter om te focussen op natuurkwaliteit aldus het Planbureau voor de Leefomgeving
  • stikstofreductie bij de Nederlandse industrie en het verkeer betekent ook een reductie van CO2 en andere broeikasgassen

 

and request

Wij willen dat het Nederlandse platteland en haar boeren behouden blijven.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2022-06-30 
Lead petitioner:
Henk Oonk 
Website:

History

Signatures

Updates

behoud ons mooie Nederlandse landschap

In het volgende filmpje wordt toegelicht wat het verschil is tussen groene en grijze stikstof .

2021-10-15