You, the petitioner

Mevrouw 'Safi' mag in Nederland inburgeren

2,743 signatures

De vrouw en moeder van het gezin Safi verblijft op dit moment als alleenstaande analfabete vrouw, als vluchteling in Pakistan, terwijl haar man en 8 kinderen in Nederland wonen. Voor het gehele gezin is het van belang dat de moeder in Nederland aan haar inburgeringsplicht kan voldoen.

Petition

We

medewerkers van Vluchtelingen Werk Vianen en vele betrokken burgers van Vianen.

 

observe

dat het IND een grote inschattingsfout heeft gemaakt door het verzoek van mevrouw om te worden vrijgesteld van haar plicht tot inburgering in Pakistan af te wijzen, dat mevrouw Safi in Pakistan verblijvend ernstige gezondheidsproblemen ondervindt, dat mevrouw Safi in Nederland aan de eis van inburgering wil voldoen

 

and request

een ieder die begaan is met het lot van de familie Safi deze petitie te ondertekenen ten einde deze aan Zijne Excellentie, dr. E.M.H. Hirsch Ballin, minister van Justitie aan te bieden. Samen maken wij ons sterk voor de hereniging van deze familie met elkaar.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2010-08-15 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Piet de Visser 
Organisation:
Vluchtelingenwerk Vianen 

History

Signatures