You, the petitioner

Meer opleidingsplaatsen voor MDL-artsen

2,512 signatures

Meer opleidingsplaatsen voor MDL-artsen

Petition

We

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland

 

establish that:

-dat het aantal vacatures van MDL-artsen in Nederland op dit moment stijgt; -dat in de komende jaren dit aantal verder zal oplopen door de stijging van het aantal mensen met ziekten van het spijsverteringskanaal en de ontwikkeling van behandel- en onderzoeksmogelijkheden; -dat hierdoor de werkdruk voor MDL-artsen zal toenemen; -dat de wachttijden voor patiënten verder zullen stijgen; -dat er onvoldoende opleidingsplaatsen zijn om in de toekomst de zorg voor patiënten te waarborgen. Ons motto is: meer opleidingsplaatsen zodat de zorg voor MDL-patiënten, waaronder Crohn- en colitispatiënten, gewaarborgd zal zijn.

 

and request

De commissie Volksgezondheid van de Tweede Kamer en de minister van Volksgezondheid voor meer opleidingsplaatsen voor MDL-artsen. In overleg met de vereniging van Maag- Darm- en Leverartsen, alsmede met de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland te kijken naar de mogelijke oplossingen op korte en lange termijn. Zodat over 10 jaar het aantal mdl-artsen is gestegen naar 500. Daarbij aangetekend dat de rol van de Maag-. Darm- en Leververpleegkundige ook hierbij een belangrijke rol kan spelen. Zodat in de toekomst de zorg voor MDL-patiënten is gewaarborgd.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2009-03-10 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
T. Markus-de Kwaadsteniet 
Organisation:
Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland 

History

Signatures