You, the petitioner
0cf14c5305240816 ambulance

Meer ambulances in Gelderland

1,044 signatures

De wettelijke gestelde aanrijtijd van spoedritten (A1-ritten) wordt in de provincie Gelderland regelmatig overschreden. Dit is een al jarenlang durende zorg.

Petition

We

Inwoners van Gelderland

 

observe

dat de overschrijding van de aanrijtuigen van spoedritten zeer ongewenst en in sommige gevallen levensbedreigend is

 

and request

de zorgverzekeraars (eventueel samen met de Provincie Gelderland) op korte termijn adequate maatregelen te nemen en de wettelijk gestelde aanrijtijd niet meer te overschrijden.

The answer

Discussie over ambulancezorg

Inmiddels heeft de discussie over de ambulance-zorg tot een actieve rol van de minister geleid. Ons doel is voorlopig bereikt.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
zorgverzekeraars 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-08 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Henk Wobben 
Organisation:
SGP Gelderland 
Website:

History

Signatures

Updates

Discussie over ambulancezorg

Inmiddels heeft de discussie over de ambulance-zorg tot een actieve rol van de minister geleid. Ons doel is voorlopig bereikt..

2019-05-10