You, the petitioner
Zorg

medisch beroepsgeheim moet blijven

18,472 signatures

De Tweede Kamer heeft het medisch beroepsgeheim gisteren afgeschaft. Dit is totaal ongehoord en hoort teruggedraaid te worden.

Petition

We

De Nederlandse zorgverzekerden

 

observe

Dat de zieken en hulpbehoevenden aan alle kanten kaalgeplukt worden voor de kleinste beetjes, terwijl de grote aasgieren van zorgverzekeraars en tussenpersonen de grootste fraudeurs blijken te zijn.

 

and request

Het terugdraaien van de afschaffing van het medisch beroepsgeheim en kennisgave over in hoeverre een zorgverzekeraar inzage heeft in de persoonlijke documenten van patienten.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-12-13 
Lead petitioner:
Derv Berkiese 
Website:

History

Signatures

Updates

Bescherm uw privacy en uw portemonnee

Geachte heer/mevrouw,

Hartelijk dank voor het ondertekenen van de petitie ‘Medisch beroepsgeheim moet blijven’. Op dit moment hebben 16.218 mensen de petitie getekend.

+Read more...

Een fantastisch aantal, maar we zijn er nog niet. Op 27 september a.s. wordt dit onderwerp besproken in de Eerste Kamer. Hier wordt besloten of de wet van kracht gaat worden. Voor die tijd willen we ons tegengeluid in de vorm van handtekeningen aanbieden. Wilt u onderstaand bericht delen in uw netwerk om de 40.000 stemmen te halen? Wanneer iedereen twee vrienden/familieleden/collega’s zover krijgt om HYPERLINK "https://petities.nl/petitions/medisch-beroepsgeheim-moet-blijven?locale=nl" deze petitie te tekenen moet dat lukken.

Teken de petitie: ‘Handen af van medisch beroepsgeheim’ Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat alles wat zij met hun arts of zorgverlener delen niet bij anderen bekend wordt. Met de eed van Hippocrates beloven artsen dat patiënten altijd terecht kunnen bij een dokter met hun verhaal. Zorgverzekeraars verzamelen nu al heel wat informatie. Soms kan een zorgverzekeraar twijfels hebben bij een rekening; een vermoeden van fraude.

Hoe groot is het probleem? In 2015 is er voor 41.3 miljard aan zorgkosten gedeclareerd. De zorgfraude, waar dit wetsvoorstel om draait, bedraagt 11 miljoen euro. De aangetroffen onregelmatigheden hebben zich vooral voorgedaan in de PGB-regeling (AWBZ) en in veel mindere mate in de paramedische zorg, GGZ en farmacie. Wat nog belangrijker is, is dat in 80% van de gevallen de zorgaanbieder de fraudeur is en niet de verzekerde.

Waarom dit wetsvoorstel? De wetgeving is voorgesteld om controles achteraf uit te voeren. Hier zijn twee soorten: controle of de zorg al dan niet geleverd is, en controle of de zorg juist is geweest (gezien de klachten). Met name voor dat laatste zal de medische dossiercontrole worden ingezet.

Waarom zijn we hier tegen? Het probleem is relatief klein (0.015% van het zorgbudget). Toch snappen we ook dat fraude niet getolereerd kan worden. Er zijn gelukkig goede alternatieven om fraude op te sporen. Ons voorstel is dat niet een medisch adviseur van een zorgverzekeraar bepaalt of een dossier mag worden ingezien maar dat een onafhankelijke partij dit doet. Zorgverzekeraars moeten hun vermoeden van fraude melden bij het Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). Zij kunnen dan bepalen of inzage daadwerkelijk nodig is om fraude te kunnen vaststellen. Uit de praktijk blijkt namelijk dat in slechts 22% van de gevallen een vermoeden van fraude kon worden vastgesteld.

*De feiten en cijfers in dit artikel komen uit het rapport ‘ HYPERLINK "https://assets.zn.nl/p/32768/Toelichting%20PB%20controle%20en%20fraudecijfers%202015(2).pdf" Toelichting controle en fraudebeheersing’.

Deel het volgende: (social media)

Voor 11 miljoen euro zorgfraude wordt het medisch beroepsgeheim ingeperkt (0.015% van het zorgbudget). Er zijn gelukkig goede alternatieven om fraude op te speuren zonder dossierinzage. Ik heb de petitie getekend, jij ook? https://medischberoepsgeheim.petities.nl

2016-09-20