U, de petitionaris
Rvv verkeersbord a01 80

Maximumleeftijd kiesrecht

2 ondertekeningen

Het voorstel is om een maximumleeftijd in te voeren voor het stemrecht. Ouderen op hoge leeftijd kunnen individueel capabel zijn om te stemmen. De leeftijdscohort gemiddeld is dat echter niet meer. Net als een minimumleeftijd voor kiesrecht stel ik daarom voor een maximum leeftijd te introduceren voor het kiesrecht.

Petitie

Wij

van alle leeftijden

 

constateren

  • De medische wereld is steeds beter in staat om mensen op hoge leeftijd in leven te houden.
  • Die hoge leeftijd houdt echter niet altijd in dat dit ook jaren zijn met een goede gezondheid.
  • De cognitieve vaardigheden van mensen neemt af naarmate men ouder wordt.
  • In de toekomst zal het aantal mensen op hoge leeftijd toenemen.
  • Een maximumleeftijd voor het stemrecht is daarom gewenst.

 

en verzoeken

Een maximumleeftijd voor stemrecht.

Ik doe hierbij een voorstel voor wat die maximumleeftijd zou moeten zijn:

Dit is natuurlijk arbitrair en ik roep hierbij op aan een ieder om argumenten bij te dragen waarom die maximale stemrecht-leeftijd hoger of lager zou moeten zijn.

Ik stel voor om de maximumleeftijd voor stemrecht vast te stellen aan de hand van de verwachte levensduur van een 65-jarige. Op korte termijn kunnen de voorspellingen van het CBS hier een hoofdrol in spelen. Op langere termijn heb ik een voorkeur voor een cijfer gebaseerd op marktwerking (bijvoorbeeld in gebruik voor levensverzekeringen).

Op basis van de CBS cijfers zou in 2020 de maximumleeftijd voor het stemrecht uitkomen op 85 jaar[1]. Bijvoorbeeld in 2021 houdt dit in dat 416.219 ouderen hun stemrecht inleveren[2].

Het argument voor invoering van de maximumleeftijd van het kiesrecht is dat we louter de logica voor de minimumleeftijd van het stemrecht consistent doorvoeren. Daarbij is het argument: op individueel niveau kan een persoon capabel genoeg zijn om te stemmen, echter de leeftijdscohort als geheel is dat niet (meer).

Ter voorbeeld: een 15-jarige mag momenteel niet stemmen. Daarbij is niet het argument dat elke 15-jarige ongeschikt is om te stemmen. Sterker nog, iedereen kent of kende wel iemand die uitstekend in staat zou zijn om op jonge leeftijd al een welafgewogen stem uit te brengen. Ditzelfde geldt voor ouderen op hoge leeftijd. Iedereen kent of kende wel iemand die op hoge leeftijd toch beschikte over uitstekende cognitieve vermogen. Echter, het leeftijdscohort van ouderen op hoge leeftijd beschikt gemiddeld niet meer over genoeg capaciteiten om een welafgewogen keuze te maken en zou daarom geen stem meer mogen uitbrengen.

1 2

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
07-12-2021 
Petitionaris:
Merijn Schakelaar 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen