You, the petitioner

Marokko schendt mensenrechten

23 signatures

Op 31 maart 2010 jl. hebben wij vanuit de Riffijnse steden Al Hoceima, Imzouren en Nador in Noord-Marokko het bericht vernomen dat afgestudeerden en werklozen grootschalige demonstraties organiseren. De demonstratie was tegen de hoge werkloosheid onder hoog opgeleide Riffijnen en tegen de nalatighe

Petition

We

Netwerk van autonome Riffijnse-Europeanen

 

observe

Op 31 maart 2010 jl. hebben wij vanuit de Riffijnse steden Al Hoceima, Imzouren en Nador in Noord-Marokko het bericht vernomen dat afgestudeerden en werklozen grootschalige demonstraties organiseren. De demonstratie was tegen de hoge werkloosheid onder hoog opgeleide Riffijnen en tegen de nalatigheid van de Marokkaanse autoriteit betreffende de oplossing van dit structurele probleem. Tijdens deze demonstraties heeft de Marokkaanse politiemacht hard opgetreden tegen de demonstranten, met name de Riffijnen in Noord Marokko zijn hierbij hard getroffen zo is gebleken uit berichtgevingen uit dit gebied . Tientallen demonstranten zijn mishandeld, gearresteerd en werden verhinderd om het recht op demonstreren uit te oefenen. De demonstranten hebben het recht op het vrije woord af moeten kopen met een gevangenisstraf en fysieke mishandelingen. De overgrote meerderheid van Riffijnse afgestudeerden kan na het afronden van hun studie geen werk vinden op de arbeidsmarkt. Uit het adviesrapport over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Marokko (17 februari 2010), blijkt dat werkloosheid een van de grootste problemen in het land is. Marokko heeft tijdens de laatste top ontmoeting met de Europese Unie in Granada, februari 2010, gegarandeerd dat de mensenrechten in Marokko verbeterd zouden worden. In ruil hiervoor zou Marokko een verbeterde handelspositie krijgen in de Europese Unie. Dit blijkt echter niet het geval. Marokko treedt hard op tegen groeperingen die signalen afgegeven inzake de ondemocratische sociale en economische situatie in het land en pleiten voor verandering . Een maand na de garantie maakt Marokko zich schuldig aan het schenden van de mensenrechten. De demonstranten hebben nooit gehoor gekregen op hun recht op en vraag naar werk en zijn met extreem geweld behandeld. Dit bevestigt het vermoeden dat de overheid haar plicht verzaait inzake het zoeken naar een oplossing voor het probleem van hoge werkloosheid onder hoogopgeleiden. Het is dan ook verbazingwekkend dat de Marokkaanse overheid demonstranten, die voor hun recht op een waardig bestaan vechten, ernstig mishandelt en gelijktijdig mensenrechtenverdragen is overeengekomen met de EU..

 

and request

  1. veroordelen de arrestaties die plaats hebben gevonden;
  2. veroordelen het onmenselijke optreden van de politiemacht;
  3. vinden dat Riffijnse burgers het recht hebben op een waardig bestaan, waar werk een essentiƫle plaats in heeft;
  4. keuren af dat de EU handelsbetrekking met Marokko aangaat zolang zij de mensenrechten in eigen land blijven schenden. Wij doen een dringend verzoek aan het Europees Parlement om deze kwestie te agenderen, dit verzoek is tevens gericht aan Amnesty International

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Europees Parlement 
Petition desk:
Closing date:
2010-08-20 
Status:
Withdrawn 
Organisation:
Netwerk autonome Riffijnse-Europeanen 
Website:

History

Signatures