You, the petitioner

Manifest Den Haag Zuidwest: 'Vergeet ons niet!'

66 signatures

Met het Manifest voor Zuidwest vragen bewoners aandacht voor de problemen in de Zuidwest. En doen een oproep aan de Haagse politiek zodat de oplossingen die zij voorstellen in het coalitieakkoord worden opgenomen.

Petition

We

Bewoners van Den Haag Zuidwest (wijken Vrederust, Morgenstond, Moerwijk en Bouwlust)

 

establish that:

 • Bewoners van Zuidwest maken ons grote zorgen over de toekomst van onze wijken en vooral van onze bewoners.
 • Om de grote problemen aan te pakken zijn grote oplossingen nodig voor een langere termijn en een betere samenwerking.
 • De fracties in de Haagse gemeenteraad werken aan de vorming van een nieuw College van B&W.
 • We zijn bang dat we worden vergeten en Zuidwest verdient beter!
 • Wij roepen de politieke partijen op om nu tot actie over te gaan.

 

and request

Met het Manifest voor Zuidwest vragen we acties en vertrouwen van de gemeente:

 • projectorganisatie
  Deze werkt in het stadsdeel samen met de bewonersinitiatieven en maatschappelijke organisaties aan de opgaven voor Zuidwest
 • budget
  Geld voor initiatieven, programma’s of projecten komt voor langere tijd beschikbaar in een fonds
 • raadscommissie Zuidwest
 • budget voor participatie/ondersteuning bewonersinitiatieven

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Den Haag 
Petition desk:
Lead petitioner:
Actiecomité Den Haag Zuidwest  
Organisation:
Den Haag Zuidwest  

History

Signatures