You, the petitioner

Maak geen groot AZC in Broekbos ten koste van natuur, cultuur en festivals

60 signatures

Het wordt ons steeds duidelijker dat B&W van Dinkelland en het COA koersen op de bouw van een groot AZC in het Broekbos en mogelijk op het terrein van Wubbenhof in Denekamp. In een recent interview heeft wethouder Severijn zich op eigen initiatief gemeld voor de bouw van een groot AZC voor 300 asielzoekers.

Petition

We

Stichting in oprichting Cultureel Behoud Dinkelland en medestanders

 

establish that:

onder andere

  • het kappen van ons waardevolle Broekbos, dat van essentieel belang is voor de waterhuishouding, ondenkbaar en onhaalbaar is
  • in Beekdalen met natte laagtes je niet zomaar mag bouwen, zoals in 2001 is gebleken uit het TAUW-rapport (de ScandinaviĆ«-route is hier speciaal omgelegd).
  • het bos en het terrein van Wubbenhof op 960 meter afstand liggen van een Natura 2000-gebied dat nu al overbelast is met stikstof
  • het COA in heel Nederland pilots met kleinschalige opvanglocaties doet die op meer draagvlak kunnen rekenen

 

and request

  • om meer spreiding in de gemeente Dinkelland
  • niet Denekamp alle AZC-vluchtelingen op laten vangen voor heel Dinkelland
  • meedoen aan de pilot met kleinschalige opvanglocaties met draagvlak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dinkelland 
Petition desk:
Closing date:
2024-08-05 
Lead petitioner:
Adriaan Postma 
Organisation:
Stichting I O. Cultureel Behoud Dinkelland  
Website:

History

Signatures