You, the petitioner
Stop ontgassen banner

Maak een einde aan varend ontgassen door de binnenvaart

1,514 signatures

Binnenvaartschepen laten dagelijks gevaarlijke stoffen vanuit hun ruimen in de buitenlucht terecht komen. Dat heet ontgassen. Varend ontgassen heeft gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu. In een samenleving waarin steeds meer aandacht is voor een schoon leefklimaat, kan dit niet meer.

Petition

We

De inwoners van Nederland

 

observe

• dat binnenvaartschepen varend ontgassen op Nederlandse rivieren.

• dat varend ontgassen onze gezondheid en ons milieu in gevaar brengt.

• dat het ontgassingsverbod onvoldoende gehandhaafd wordt.

• dat er te weinig faciliteiten zijn om te ontgassen aan wal.

• dat er op bestuurlijk niveau onvoldoende gebeurt om varend ontgassen tegen te gaan.

• dat de bedrijven die betrokken zijn bij varend ontgassen te weinig initiatief nemen.

 

and request

• om de Europese regelgeving omtrent varend ontgassen versneld te implementeren.

• om per direct het ontgassen in woonkernen landelijk te verbieden.

• om de bouw van ontgassingsinstallaties aantrekkelijk te maken door een eenduidig beleid.

• om burgers te betrekken bij het overleg over een oplossing.

• om meer toezicht en handhaving, waardoor overtreders daadwerkelijk beboet worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-01-14 
Lead petitioner:
Rik Oerlemans 
Organisation:
www.stopontgassen.nl 
Website:

History

Signatures