You, the petitioner
Img 8032

Maak de stookkosten in Groenhoven transparant

57 signatures

De opgestarte bezwaaractie van 24 juli jl. naar het bestuur van onze VvE, aangaande de tussentijdse verhoging van de servicekosten, is bedoeld om tot een transparant beleid binnen onze vereniging te komen en dat wij als eigenaren worden gerespecteerd, zoals dat in de VvE-reglementen is vastgesteld.

Petition

We

eigenaren van een appartement in Groenhoven in Amsterdam

 

observe

geen transparant beleid in de stookkostenkwestie en het ontnemen van het beslissingsrecht van eigenaren door het bestuur.

 

and request

het bestuur:

  • een extra ALV te beleggen, waarin wij worden geïnformeerd over de situatie waarin de VvE met betrekking tot de energiekosten zich bevindt. Wij ondersteunen het advies van de Financiële Commissie ten tijde van de ALV van 1 juni jongstleden,
  • openbaar te maken welke contracten zijn afgesloten en tegen welke prijs,
  • welk deel collectief gedragen moet worden en waar persoonlijk gebruik start,
  • deze contracten in het portaal van onze vereniging te plaatsen,
  • de onderbouwing te geven voor de voorgestelde verhogingen (€150/€75),
  • uit te leggen waarom zij dit niet op de agenda van de ALV van 1 juni hebben geplaatst,
  • akkoord te vragen aan de leden voor de onderbouwing van een tussentijdse verhoging.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
vereniging 
Petition desk:
Closing date:
2022-08-31 
Lead petitioner:
Andrea Jonker 
Organisation:
initiatiefnemers Andrea en Annemarie 

History

Signatures