You, the petitioner

Maak de kinderbijslag inkomensafhankelijk

18 signatures

Net als andere regelingen, zoals toeslagen, moet de kinderbijslag inkomensafhankelijk worden gemaakt, om de koopkracht van arme gezinnen te ondersteunen en kinderarmoede verder terug te dringen.

Petition

We

alle moeders en vaders in Nederland met kinderen onder de 18 jaar

 

establish that:

  • de hoogte van kinderbijslag in Nederland afhankelijk is van de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen
  • dit de bestaande inkomensongelijkheid tussen arme en rijke gezinnen versterkt: daar waar rijke gezinnen dit bedrag in het geheel niet nodig hebben, is het te te weinig voor arme gezinnen

 

and request

de kinderbijslag inkomensafhankelijk te maken, zodat de ongelijkheid tussen arme en rijke gezinnen in Nederland niet nog groter wordt.

Daarnaast kan de bestaande afhankelijkheid van de kinderbijslag van leeftijd en aantal kinderen blijven bestaan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Lead petitioner:
Iris Ronnes 

History

Signatures