You, the petitioner
Remco close up foto

Lichamelijke zorg hoort binnen de psychiatrie

312 signatures

Als bezorgde burger, hulpverlener, ouder ben ik een petitie gestart.

De petitie vraagt aandacht voor een onwenselijke situatie binnen de psychiatrie, met name het feit dat lichamelijke oorzaken bij psychiatrische klachten niet éérst worden uitgesloten. Mijn zoon Remco stond in 2006 onder behandeling van een GGZ-instelling (geestelijk gezondheidszorg). Daar werd niet uitgesloten dat zijn klachten ook lichamelijke oorzaken konden hebben. Remco overleed aan een te hoog bloedsuikergehalte van 74.3 ten gevolge van een onbehandelde diabetes(autopsie).

Een uitzonderlijke situatie? Neen, want na contact met andere slachtoffers, nabestaanden, organisaties, artsen en hulpverleners is het mij duidelijk geworden dat de situatie van mijn zoon niet alleen staat. Dit moeten wij niet willen, maanden - of zelfs jaren - gesprekken met patiënten voeren alvorens lichamelijke klachten uit te sluiten?!

Let op: Uw stem is belangrijk! Vergeet NIET om te bevestigen; anders telt men (rechtsgeldigheid)uw handtekening, uw stem niet mee.

Petition

We

slachtoffers en hun familie, bezorgde vrienden, professionals en andere geïnteresseerden.

 

observe

dat de zorg voor chronische psychiatrische patiënten ernstig tekort schiet! Hieronder een citaat uit de bevindingen van Professor Loonen, bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij psychiatrische patiënten aan de Rijksuniversiteit Groningen.

"De zorg voor chronische psychiatrische patiënten schiet ernstig tekort, waardoor ze eerder ernstige complicaties oplopen. De sterfte onder chronische psychiatrische patiënten is twee keer zo hoog als gemiddeld.” Bron: http://www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=21380

 

and request

dat de 2ekamer/onze volksvertegenwoordigers officiële richtlijnen instelt binnen de GGZ. (Er zijn nog geen officiële richtlijnen om somatiek binnen de ggz te screenen.)

Dat er bij aanvang van de behandeling éérst de lichamelijke klachten worden uitgesloten alvorens de psychiater maanden - of zelfs jaren - gesprekken gaat voeren met de patiënt.

HET MOET DUS ANDERS! Geen vrijblijvendheid meer binnen de GGZ/behandelcentra!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
(in)formateur 
Petition desk:
Closing date:
2018-06-02 
Lead petitioner:
Magdalena Charlot 
Website:

History

Signatures