You, the petitioner
Xr fryslan

Leeuwarden, roep een klimaat noodtoestand uit

28 signatures

De tijd voor actie is aangebroken, de urgentie van het klimaatprobleem kunnen wij niet langer ontkennen en doorschuiven naar de volgende generaties. Leeuwarden kan hierbij aansluiten bij andere steden in Nederland en de Wereld.

Petition

We

Wij zijn gewone mensen, van alle leeftijden. Wij zijn ouders, kinderen, studenten en grootouders

 

observe

  • We bevinden ons in een klimaat- en ecologische crisis. Over de hele wereld hebben mensen te stellen met extreme weersomstandigheden, de ijskappen smelten veel sneller dan voorzien en talloze soorten staan op het punt van uitsterven.
  • Wanneer deze crisis niet op tijd wordt aangepakt, zal ons land overstromen, zullen er ernstige voedseltekorten ontstaan en zullen talloze mensen hun huizen moeten ontvluchten.

 

and request

  • WEES EERLIJK over de klimaatcrisis die ons voortbestaan bedreigen. Maak mensen bewust van de noodzaak voor grootschalige verandering.
  • DOE WAT NODIG IS om biodiversiteitsverlies te stoppen en verminder de uitstoot van broeikasgassen naar netto nul. Doe dit op een rechtvaardige manier.
  • LAAT BURGERS BESLISSEN over een rechtvaardige transitie door het oprichten van een Burgerberaad dat een leidende rol speelt in de besluitvorming.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Leeuwarden 
Petition desk:
Closing date:
2020-01-05 
Lead petitioner:
Frank de Leeuw 
Organisation:
Extinction Rebellion 
Website:

History

Signatures