You, the petitioner

Landelijke Studenten Vakbond

1,683 signatures

Petitie ophoging IBG-huisvestingsbudget

Petition

We

studenten en studentenbelangenbehartigers, (huurdersbelangenbehartigers), (studentenhuisvesters), (investeerders), (onderzoeksbureaus), (kenniscentra), (ambtenaren) en andere belanghebbenden

 

observe

dat het normbudget voor huisvesting van uitwonende studenten dat de IB-Groep in opdracht van de Rijksoverheid (sinds 1992) hanteert, te weten maximaal 177,84 euro per maand, namelijk het verschil tussen beurs voor uitwonende en inwonende studenten, niet overeenstemt met de reële woonkosten die studenten gemiddeld maken. Wij constateren bovendien dat dit bedrag in 25 jaar nauwelijks is verhoogd, terwijl de werkelijke kosten voor huisvesting die studenten maken enorm gestegen zijn. De meest recente gegevens, berekeningen van het NIBUD van dit jaar, wijzen namelijk uit dat studenten op dit moment gemiddeld 295 euro per maand aan kosten voor huisvesting kwijt zijn.

 

and request

daarom het/de verantwoordelijk(e) ministerie(s), het normbudget voor huisvesting dat de IB-Groep hanteert vanaf heden ieder jaar aan te passen aan de op dat moment actuele situatie en hiervoor berekeningen van het NIBUD van de werkelijke kosten die studenten voor huisvesting maken, als uitgangspunt te nemen, kortom dus meer studiefinanciering aan uitwonende studenten te gaan uitkeren.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2007-04-24 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Landelijke Studenten Vakbond (Sjaak Schukking) 
Organisation:
studenten en studentenbelangenbehartigers, (huurdersbelangenbehartigers), (studentenhuisvesters), (investeerders), (onderzoeksbureaus), (kenniscentra), (ambtenaren) en andere belanghebbenden 
Website:

History

Signatures

Updates

petitie overhandigd aan minister

Vandaag is de petitie over studentenhuisvesting overhandigd aan minister Plasterk van Onderwijs. De 1681 ondertekenaars van de petitie vragen de minister het normbudget voor uitwonende studenten te verhogen omdat studentenkamers duurder worden, terwijl de toelage niet verandert.

+Read more...

Het is de eerste petitie van deze site die rechtstreeks aan een minister is overhandigd en de eerste petitie die gestart is door een gevestigde organisatie, de Landelijke Studentenvakbond.

2007-05-11

Studentenhuisvesting

Sinds eind oktober staat hier al een petitie over het aandeel van hun toelage die studenten krijgen voor hun huisvesting. De petitie sluit op 24 maart en recentelijk stijgt het aantal ondertekenaars per dag opvallend! Op de valreep weten studenten de weg ernaar te vinden..

2007-03-17