You, the petitioner
C66e0997 384e 40fb be44 5789d6a5b42e

Landelijk Rockanje: Nieuwbouw ja! Hoogbouw nee!

1,040 signatures

Op de papieren handtekeninglijsten zijn 187 handtekeningen verzameld, totaal dus meer dan 1200 ondertekeningen! Tegen hoogbouw, geen volgebouwde kernen maar een nieuwbouwwijk met voldoende betaalbare woningen, maximaal 3 woonlagen, veel groen en een 2e supermarkt. Dat is wat Rockanje nodig heeft. Houd Rockanje laag en landelijk!

Petition

We

Verontruste bewoners en bezoekers van Rockanje, Oostvoorne en Tinte,

 

observe

 • Gemeente Westvoorne 910 woningen moet bouwen.
 • deze woningen blijkbaar binnen de dorpskernen Rockanje en Oostvoorne moeten komen.
 • de gemeente een intentieverklaring heeft getekend van 4 woonlagen plus dak.
 • bewoners bezwaar maken tegen het opvullen van de groene ruimte in de dorpskern en tegen het verlies van het dorpse karakter in dit recreatie en natuurgebied.
 • bewoners willen graag meedenken en participeren in deze plannen.

 

and request

Gemeente Westvoorne,

 • Bouw voldoende betaalbare woningen voor jong en oud
 • Met behoud van landelijk karakter.
 • Nooit hoger dan 3 woonlagen.
 • Ruim van opzet met veel groen en blauw.

Met zoveel woningzoekenden (3.770 exclusief sociale instroom van buiten de gemeente) kun je de bouw alleen in een nieuwe wijk realiseren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Westvoorne 
Petition desk:
Closing date:
2021-08-04 
Lead petitioner:
Actiegroep de Drenkeling  

History

Signatures

Updates

Artikel in het AD 2 juni 2020

Dinsdag 1 juni is de actiegroep geïnterviewd door een journaliste van het AD. Op haar verzoek zijn we door de Drenkeling gelopen zodat ze kon zien hoe het er uitziet en een beeld kon vormen van wat er staat te gebeuren als het plan van de gemeente doorgaat.

Gisteren is het interview door het AD gepubliceerd.

+Read more...

Veel van onze punten zijn niet benoemd, het artikel belicht vooral wat we niet willen terwijl er zoveel is dat we wel willen.

Tijdens dit 2 uur (!) durende interview hebben we heel veel informatie gegeven en vragen beantwoord, zoals:

 • dat we echt geen hoogbouw in Rockanje willen, het unieke karakter van ons dorp moet behouden blijven! dat 4 woonlagen in de praktijk nog een garage eronder en een technische ruimte erboven hebben
 • dat je dan zo op 17 meter zit, terwijl de oude Swinshoek bijvoorbeeld 11 meter hoog was
 • dat eerdere hoogbouw projecten op heel veel weerstand van bewoners van Rockanje kon rekenen
 • dat desondanks hoogbouw op het dorpsplein en de Stuifakkers er gewoon gekomen zijn maar dat de Rots tegengehouden is!
 • dat we al vanaf het krantenbericht in januari met de gemeente in gesprek zijn
 • dat de gemeente bewonersparticipatie voor dit plan vanwege de complexiteit agv veel eigenaren, niet ziet zitten
 • dat dit plan niet is wat huidige bewoners van de Drenkeling is voorgehouden bij de start van fase 1 maar dat we begrijpen dat de beloofde 30 woningen er in de huidige situatie wat meer zullen worden dat in fase 1 er 65 woningen gebouwd zijn
 • dat fase 2 twee keer zo groot is als fase 1 maar dat de gemeente daar nu geen 30 maar 257 woningen wil bouwen,
 • dat daarvoor al het groen gekapt wordt zoals bv achter de brievenbus aan de Duinrand
 • dat de volkstuintjes plaats moeten maken voor een weg om de Vestahof heen
 • dat in de visie Drenkeling de bebouwing naar het buitengebied toe juist moet afnemen om het landelijke karakter van Rockanje te benadrukken
 • dat we NIET tegen de bouw van woningen zijn, IN TEGENDEEL de bouw van nieuwe woningen is hard nodig! dat die woningen vooral betaalbaar moeten zijn en moeten passen in ons dorp
 • dat als je kinderen ervoor kiezen om ook in Rockanje te wonen, ze het huidige dorp voor ogen hebben om in te wonen en niet een volgebouwde wijk met hoogbouw
 • dat het op tekening soms nog best mooi lijkt maar in werkelijkheid vies tegen kan vallen met de ruimte en het groen dat overblijft, zoals aan de Vestalaan
 • dat het echt heel naar is als dat gebeurt en je daar niets meer tegen kunt doen
 • dat met de huidige woningnood plus instroom van sociale huurders van buiten Westvoorne, de bouw in de Drenkeling een druppel op een gloeiende plaat is
 • dat je dan toch echt aan een nieuw te bouwen wijk moet denken met bijbehorende voorzieningen dat je niet ons unieke duingebied nog extra wilt belasten dus bouw je die nieuwe wijk beter aan de oostkant van Rockanje, bijvoorbeeld bij de nieuwe achterweg
 • dat de nieuwe achterweg tot een paar jaar geleden nog voor bebouwing in beeld was
 • dat de gemeente ook eigenlijk wel aan de nieuwe achterweg wil bouwen maar - dat de provincie niet meewerkt
 • dat wij heel graag SAMEN met de gemeente het gesprek of zelfs het gevecht met de provincie willen aangaan om op die plek de bouw van voldoende betaalbare woningen toe te staan
 • dat we donderdag 29 mei met de gemeente hebben afgesproken om samen eens goed naar dit plan te kijken en te zien of het anders kan dat en nog veel meer ....

We gaan door met onze acties en hopen op veel steun uit heel Rockanje. Om voldoende betaalbare woningen te bouwen moet je geen concessies willen doen aan natuur, bewoners en vooral het karakter van ons dorp. Dan moet je een goed plan maken dat door iedereen gedragen wordt en ervoor gaan!!

2021-06-03

Tweede gesprek met de gemeente.

Beste medestanders, Donderdagmiddag hebben André, Marjolijn en Sylvia een 2 uur durend overleg gehad met wethouders De Graad en Van der Pol.

Gesprek was een vervolg op dat van 23/3 en ons doel was met name tijd en ruimte voor bewoners participatie om tot een beter plan te komen, wat een stevige discussie opleverde.

+Read more...

Vervolg overleg wordt gepland.

Tot zover dit korte verslag, fijn weekend!

2021-05-29

Bekendmaking plannen in de staatscourant

In de staatscourant is zojuist de bekendmaking verschenen van de gemeent westvoorne m.b.t. het voornemen om te gaan bouwen.

+Read more...

HEt ontwerp bestemmingsplan wordt naar verwachting in mei 2021 ter inzage gelegd.

Gemeente: Stop daarom met plannen die onze ruimte beperken en het landelijk karakter van onze dorpen bederven en focus samen met bewoners op een goede, toekomstbestendige oplossing!

2021-05-06