You, the petitioner

Lagere prijzen voor elektriciteit en gas

283 signatures

De prijzen voor gas en elektriciteit zijn in België meer dan 30% duurder dan in Frankrijk. In Europa zijn enkel Cyprus en Ierland duurder dan België. We vragen daarom een echte vrijmaking van de markt in België en meer informatie voor consumenten om te veranderen van leverancier.

Petition

We

gebruikers van de energiemarkt in Vlaanderen (en bij uitbreiding België)

 

establish that:

dat de vrijmaking van de energiemarkt in België geen succes is. Er is een te sterk geconcentreerde markt. Hierdoor kunnen consumenten niet van gunstige tarieven genieten. Dit wordt ondersteund door de volgende vaststellingen:

  1. volgens Eurostat is de Belgische elektriciteitsprijs 18% hoger dan in de buurlanden.

  2. In augustus 2009 hadden de twee standaardleveranciers ruim 85% van de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen in handen.

Verder kan worden aangevoerd dat er onvoldoende transparantie is voor de consument. Door een gebrek aan correcte en duidelijke informatie wordt de markt gekenmerkt door immobilisme:

In de periode 1 juli 2008-1 juli 2009 is slechts 5,08% van de gezinnen van leverancier veranderd. In de periode 1 juli 2007-1 juli 2008 was dit 5,76%.

Het uitblijven van een functionerende ombudsman voor energie doet de situatie er zeker niet op verbeteren.

Naast de voorlopige mislukking van de vrijmaking van de markt, kunnen we ook nog vaststellen dat:

Electrabel levert de volgende jaren een zeer beperkte bijdrage van 210 tot 240 miljoen euro aan de Belgische begroting in ruil voor het openhouden van de kerncentrales. Over de volgende 10 jaar gespreid zal Electrabel waarschijnlijk 13,5 miljard euro winst halen uit het openhouden van de kerncentrales.

België erg slecht scoort op het vlak van hernieuwbare energie.

 

and request

een goed energiebeleid waarbij werk wordt gemaakt van de volgende punten:

  1. correct prijzen voor onze energievoorziening. Dit kan gebeuren door het creëren van optimale condities voor het functioneren van de vrije markt.

  2. het informeren van alle burgers (ook degenen die geen toegang tot internet hebben) over de vrijmaking van de markt. Hierbij moet speciale aandacht worden besteed aan de prijsverschillen tussen de verschillende leveranciers.

  3. Een functionerende ombudsman.

  4. Een correcte belasting op het openhouden van de kerncentrales en een garantie dat de kosten niet worden doorgerekend aan de consument.

  5. Meer investeringen in hernieuwbare energie

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2010-03-15 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
rob renaerts 

History

Signatures