You, the petitioner
Dsc00716

Laat gidsen werken voor hun gevaccineerde buitenlandse gasten

380 signatures

TOZO afgeschaft. Tegelijkertijd eist de overheid 10 dagen quarantaine van onze volledig gevaccineerde en dagelijks geteste Amerikaanse gasten. Krabbelde de branche een beetje op na een werkloos Covid jaar. Die hoop op herstel en werk is de grond ingeboord. Door onbegrijpelijk overheidsbeleid.

Petition

We

Nationale gidsen, DMC's, bus- en taxi- rondvaartbootbedrijven, hotels, toeristische locaties,

 

observe

 • Dat voetbal- en autorace activiteiten wel mogen met duizenden bezoekers.
 • Dat door quarantaine eisen volledig gevaccineerde en gecontroleerde Amerikanen het groepsreizen onmogelijk gemaakt wordt.
 • Dat dit ook voor Duitse groepsreizen gaat gelden.
 • Dat Nederland het enige land is met dit soort beleid in Europa.
 • Dat TOZO afgeschaft wordt per 1 oktober.
 • Dat we niet worden gehoord over de consequenties voor ons en de inkomende toeristische markt.

 

and request

 • Gehoord en gezien te worden als gesprekspartner.
 • Er passend en samenhangend beleid gevoerd wordt ten aanzien van het inkomend toerisme.
 • Gecompenseerd te worden met een TOZO-regeling voor dit door de overheid opgelegde omzet- en inkomensverlies.
 • Er perspectief geboden wordt op hoelang deze beperkingen gelden.
 • Er Europees beleid gevoerd wordt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2021-11-15 
Lead petitioner:
Jan Vijftigschild  
Organisation:
Guidor Nationale Gidsen Organisatie  
Website:

History

Signatures

Updates

Per 22 september zou 10 dagen Quarantaine voor Amerikanen van de baan zijn.

Helemaal geloven doen we het nog niet, voorzichtig geworden met dit regeringsbeleid. Maar het schijnt van de baan te zijn de quarantaine.

+Read more...

De nieuwssite van de Rijks Overheid geeft het als volgt weer:

REIZEN Vanaf 22 september veranderen de quarantaineregels voor reizen naar Nederland. Gevaccineerde reizigers uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden hoeven niet meer in quarantaine

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/09/14/nederland-verder-open-met-coronatoegangsbewijs

2021-09-14

PETITION IN LET GUIDES WORK FOR THEIR VACCINATED FOREIGN GUESTS IN ENGLISH

LET GUIDES WORK FOR THEIR VACCINATED FOREIGN GUESTS TOZO abolished. At the same time, the government is demanding 10 days of quarantine for our fully vaccinated and daily tested American guests.

+Read more...

The industry scrambled up a bit after an unemployed Covid year. That hope for recovery and work has been dashed to the ground. Because of incomprehensible government policy.

WE National guides, DMCs, bus and taxi tour boat companies, hotels, tourist locations,

OBSERVE That football and car racing activities are allowed with thousands of visitors. That quarantine demands for fully vaccinated and checked Americans make group travel impossible. That the Netherlands is the only country in Europe with this kind of policy. That TOZO will be abolished as of 1 October. That we are not being heard about the consequences for us and the incoming tourism market.

AND REQUEST To be heard and seen as an interlocutor. Appropriate and coherent policy is pursued with regard to inbound tourism. To be compensated with a TOZO scheme for this loss of turnover and income imposed by the government. It offers perspective on how long these restrictions will apply. European policy is being pursued.

2021-09-14