You, the petitioner
Wroetend zoekend zwijn  28 4 2020 %281%29

Kroondomein Het Loo: publieksopening 358 dagen per jaar

120 signatures

De Koning is beheerder van Kroondomein Het Loo, een natuurgebied dat in eigendom is van de Staat. Als beheerder ontvangt de Koning jaarlijks 800.000 Euro subsidie, onder voorwaarde dat Het Loo 358 dagen per jaar open moet zijn voor het publiek.

Petition

We

natuurliefhebbers en wonend in Nederland: wandelaars, rustzoekers, natuurfotografen, stiltezoekers, kinderen, jongeren, ouderen...

 

observe

dat Kroondomein Het Loo, een natuurgebied in eigendom van de staat - in strijd met de geldende subsidievoorwaarden en naar verluidt omwille van 'faunabeheer - ' gedurende drie maanden per jaar ten onrechte wordt gesloten voor publiek.

 

and request

dat door ZKH Koning Willem Alexander, als de beheerder van Kroondomein Het Loo, gevolg wordt gegeven aan de geldende subsidievoorwaarden en dat het Kroondomein Het Loo wordt opengesteld voor het publiek, gedurende 358 dagen per jaar, waarbij behoud en karakter van Het Loo als natuurgebied leidend zijn bij de publieke openstelling.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kabinet 
Petition desk:
Closing date:
2021-11-01 
Lead petitioner:
Johanna M. Terlaak Poot 
Organisation:
Namens alle natuurminnenden in dit mooie Nederland 

History

Signatures

Updates

Petitie Kroondomein in elk geval ondertekenbaar tot en 1 november 2021

Beste mensen, na een opleving van het aantal ondertekenaars en het advies van de beheerder van de site petities.nl, hebben we besloten de periode voor ondertekening te verlengen. De aanhouder wint.

Groeten, JM Terlaak Poot

.

2020-10-10

Kamervragen Partij voor de Dieren (mei

Beste ondertekenaars,

alvorens onze petitie echt in te trekken - we aarzelen nog - , informeren we u als ondertekenaars

Wat hebben we gedaan: We hebben de afgelopen weken: 1e: contact gezocht met de webmaster van petities.nl voor adviezen hoe nu verder en 2e: zijn we gaan speuren naar initiatieven met betrekking tot openstelling van Kroondomein via o.a. instagram, LinkedIn, Facebook etc.

+Read more...

waarbij we zouden kunnen aansluiten. Dat leverde vooral veel foto's op van joggers, natuurfotografen en wandelaars.

Wat blijkt: de PvdD is vanaf 2007 reeds bezig met deze kwestie en heeft regelmatig kamervragen gesteld. Recentelijk nog heeft kamerlid Frank Wassenberg, 14 mei, vragen gesteld. Zie: https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/wassenberg-subsidie-terugbetalen-en-kroondomein-jaarrond-open), mede naar aanleiding van de documentaire van Zembla (Zembla, 13 mei 2020: 4,7 miljoen euro subsidie aan Koning Willem-Alexander voor Kroondomein Het Loo is onrechtmatig.

De Tweede Kamer heeft al in 2018 een motie aangenomen van de PvdD, met de opdracht aan het Kabinet om het Kroondomein het gehele jaar open te stellen, maar het Kabinet heeft tot nu toe geweigerd om deze motie ten uitvoer te brengen.

Wij als opstellers van deze petitie, zien even geen (fysieke) mogelijkheden om nu tot gerichtere actie over te gaan. We zullen de einddatum van de petitie verlengen tot 1 november, voor het geval er zich toch nog een goede mogelijkheid tot actie voordoet.

Met vriendelijke groet,

JM Terlaak Poot

2020-08-02

Intrekken petitie Kroondomein

Beste ondertekenaars,

dank voor het ondersteunen van deze petitie: helaas is er na het plaatsen van petitie een storm van maatschappelijke bewegingen en protesten ontstaan in Nederland. Denkt u aan BLM, ALM, de boerenprotesten en niet te te vergeten alle effecten en bijeffecten van Covid-19.

+Read more...

Op dit moment staat de teller op 28 ondertekeningen; het is niet te verwachten dat dit aantal snel en substantieel zal oplopen voor 1 september. Om die reden zien we ons helaas genoodzaakt deze petitie op dit moment in te trekken.

Met dank en groet,

JMTerlaak Poot

2020-07-25