You, the petitioner
Blijf van ons bos af luchtfoto

KNVB, blijf van ons bos af bij Austerlitz en Zeist

15,805 signatures

De KNVB wil duizenden bomen kappen om 3 nieuwe oefenvelden en een parkeerplaats aan te leggen. Het gaat om 35.000 vierkante meter bos in het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug, op de grens van Austerlitz en Zeist. Veel inwoners van Austerlitz en gebruikers van het bos zijn daar fel op tegen.

Petition

We

inwoners van Austerlitz en Zeist, gebruikers van het bos, Austerlitz' Belang en Dierentehuis Zeist en bezoekers

 

establish that:

  • dat de KNVB uitbreidingsplannen heeft, waarvoor 35.000 m2 bos verdwijnt.
  • dat het plan een ernstige aantasting van het Natuur Netwerk Nederland is.
  • dat dit plan in strijd is met de ontwerpomgevingsvisie van de gemeente Zeist en met het provinciale beleid voor Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug.
  • dat er geen draagvlak bestaat bij inwoners van Austerlitz, Dierentehuis Zeist, Austerlitz Duurzaam en de Vereniging Austerlitz’ Belang.
  • In de omgeving zijn goede alternatieven.

 

and request

de gemeente Zeist en de provincie Utrecht geen medewerking te verlenen aan het verzoek van de KNVB om het bestemmingsplan voor deze bossen van Staatsbosbeheer te wijzigen. Voorkom dat 35.000 vierkante meter gevarieerd bos wordt gekapt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Zeist 
Petition desk:
Closing date:
2025-02-01 
Lead petitioner:
Blijf van ons bos af 
Organisation:
Blijf van ons bos af, Austerlitz' Belang en Dierentehuis Austerlitz 

History

Signatures

Updates

KNVB trekt plan in

De KNVB heeft het plan om extra oefenvelden in Zeist aan te leggen ingetrokken. De bond vindt twee extra velden te weinig.

+Read more...

Twee extra velden in plaats van drie was een van de voorwaarden waaronder de gemeente Zeist een bestemmingsplanwijziging in gang wilde zetten. Daarmee is het plan -voorlopig- van tafel. We zijn benieuwd waar de KNVB nu meekomt. Voorlopig is de druk dat er bos wordt gekapt van de baan. Mogelijk mede dankzij de vele ondertekenaars van deze petitie, waarvoor dank. We houden de ontwikkelingen in de gaten en laten de petitie voolopig nog open staan

2023-11-01

B en W van Zeist willen plan om bos te kappen voor oefenvelden doorzetten.

Het college van B en W van Zeist wil het plan van de KNVB om extra oefenvelden aan te leggen en daarvoor bos te kappen doorzetten. Weliswaar met een veld minder, dan waarom de KNVB had gevraagd (2 in plaats van 3), maar er gaan toch meer dan 1000 bomen (2,5 hectare bos) verloren.

+Read more...

Erg teleurstellend en niet acceptabel, vinden we. Met name omdat er alternatieven zijn. Op 5 minuten fietsen liggen twee prachtige velden van de SV Austerlitz, die overdag niet worden gebruikt. We gaan ervan uit dat mensen die de petitie hebben ondertekend, die uitging van 3,5 hectare bos dat zou worden gekapt, ook tegen het aangepaste plan zijn. En we willen een ieder vragen de link naar de petitie zo veel mogelijk te delen. We blijven ons verzetten.

2023-10-27

KNVB moet plannen beter onderbouwen

De gemeente Zeist heeft het bestemmingsplan dat door de KNVB is ingediend (nog) niet in procedure gebracht. De KNVB moet het plan aanpassen en beter onderbouwen.

+Read more...

Dat staat in een brief van het college van B en W van Zeist aan de KNVB. Zie: https://zeist.raadsinformatie.nl/modules/1/Ingekomen%20stukken/797476. Daarmee is voorlopig de druk van de ketel. Onze bezwaren blijven bestaan. Hier zijn plannen om onnodig duizenden bomen te kappen omdat er alternatieven in de omgeving voorhanden zijn. We zijn benieuwd hoe de KNVB de plannen gaat aanpassen en in gesprek gaat met de bewoners van Austerlitz. *Het blijft mogelijk de petitie de komende maanden te tekenen. *

2022-12-06