You, the petitioner

Klimaatnoodtoestand gemeente Deventer

63 signatures

In navolging van Amsterdam, Utrecht en Haarlem dient ook Deventer de Klimaatnoodtoestand uit te roepen.

Petition

We

inwoners van de gemeente Deventer, Klimaatverandering bedreigt ons leven. Actie is veel te lang uitgebleven. Nederlanders en andere wereldbewoners worden met uitsterven bedreigd. Jongeren staken al maanden omdat zij dit inzien. Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 1 mei jongstleden al de klimaat noodtoestand af. Tijdens de Klimaat Noodtoestand wordt alles in het werk gesteld om de broeikasgas uitstoot van Nederland in 2025 tot netto nul te reduceren, waarbij de armere Nederlanders niets meer gaan betalen. Door naast de snelle energietransitie ook grootschalig natuur te herstellen wordt het teveel aan CO2 vastgelegd, het verder uitsterven van leven voorkomen en een prachtige wereld behouden en gemaakt.

en verzoeken de klimaatnoodtoestand af te kondigen.

 

observe

Klimaatverandering bedreigt ons leven. Actie is veel te lang uitgebleven. Nederlanders en andere wereldbewoners worden met uitsterven bedreigd. Jongeren staken al maanden omdat zij dit inzien. Het Verenigd Koninkrijk kondigde op 1 mei jongstleden al de klimaat noodtoestand af. Tijdens de Klimaat Noodtoestand wordt alles in het werk gesteld om de broeikasgas uitstoot van Nederland in 2025 tot netto nul te reduceren, waarbij de armere Nederlanders niets meer gaan betalen. Door naast de snelle energietransitie ook grootschalig natuur te herstellen wordt het teveel aan CO2 vastgelegd, het verder uitsterven van leven voorkomen en een prachtige wereld behouden en gemaakt.

 

and request

de gemeenteraad van Deventer om in navolging van Amsterdam, Utrecht en Haarlem de klimaatnoodtoestand af te kondigen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Deventer 
Petition desk:
Closing date:
2020-04-11 
Lead petitioner:
Danny Hanekamp 
Website:

History

Signatures