You, the petitioner
There is news!
85b81d6085cc2bfea65d81f72d2c2a0a

Kindcentrum Samen Wyck op één plek in Wyck

228 signatures

Gemeente Maastricht: gun KC Samen Wyck één plek IN Wyck! Het pand Sint-Maartenspoort 2/muziekschool/Kumulus gebouw is dé geschikte locatie om van 3 plekken naar 1 KindCentrum te gaan. Een echt kindcentrum, zonder onnodige reisbewegingen.

Petition

We

betrokken ouders, leerkrachten, buurtbewoners e.a.

 

observe

  • dat Kindcentrum Samen Wyck op dit moment verspreid is over 3 lokaties. Dit is geen wenselijke situatie.
  • Al jarenlang wordt er geprobeerd een geschikte locatie te vinden en medewerking van de gemeente te krijgen.
  • Er is een geschikte locatie in Wyck (pand Sint-Maartenspoort 2/muziekschool/Kumulus gebouw).
  • De andere 3 partijen in de running voor dit pand hebben echter -anders dan het kindcentrum- geen binding specifiek met Wyck.
  • Met Samen Wijck op 1 lokatie kan er daadwerkelijk sprake zijn van één kindcentrum. Een prachtige, centrale plek die ten goede komt aan de groeimogelijkheden van allereerst de kinderen, maar van daaruit voor de gehele wijk.

 

and request

  • duidelijkheid te verschaffen over de bestemming van het Kumulusgebouw;

  • meer specifiek om het besluit te nemen dat hier Kindcentrum Samen Wyck gevestigd gaat worden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Maastricht 
Petition desk:
Closing date:
2021-03-31 
Lead petitioner:
Michèlle Boessen 
Organisation:
Betrokken ouders KC Samen Wyck 

History

Signatures

Updates

Reactie gemeente

Met veel waardering heb ik uw oproep, mede namens de vele ouders die de petitie hebben ondertekend, gelezen om voor Wyck/Maartenspoort een nieuw onderkomen te realiseren voor IKC Samen Wyck in het Kumulusgebouw.

De procedure, inclusief de onderzoeken waarvoor het college opdracht heeft gegeven om tot een herbestemming van het Kumulusgebouw te komen, loopt.

Naast uw oproep/belang zijn er momenteel ook nog drie andere opties/belangen die gewogen worden.

Tegen de tijd dat het college de uitkomsten van de onderzoeken krijgt voorgelegd en een collegiaal besluit moet nemen, zal ik bij mijn afweging uw oproep zeker mee nemen. De resultaten daarvan zullen naar verwachting over vijf maanden bekend zijn.

Met vriendelijke groet,

H.W.M.

+Read more...

(Bert) Jongen

Wethouder Onderwijs, Jeugdzorg, Studentenstad en Sport | Gemeente Maastricht

2021-04-07

Petitie verstuurd

01-04-2021 De petitie is met begeleidende brief verstuurd aan de gemeente. Zodra er een reactie komt worden jullie hierover geïnformeerd..

2021-04-01