You, the petitioner
2024 02 14 181216

Kies voor alternatieven voor het zonnepark de Velner

527 signatures

Endona wil in dit gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde tussen dorp Raalte, landgoed Velner, t Reelaer en het Nijenhuis een zonnepark van 23 hectare realiseren. Hiermee zal het coulissenlandschap, de kwetsbare natuur, de leefbaarheid voor mens, dier en het bodemleven worden aangetast.

Petition

We

inwoners van Raalte, bezoekers en liefhebbers van de Velner, Hondemotsweg en Stobbenbroekerweg

 

establish that:

  • dat een grootschalig zonnepark in het kleinschalig coulisselandschap ongewenst is;
  • dat het een te grote belasting is op dit unieke gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde; (bron Structuurvisie Raalte 2025+)
  • dat, wat betreft zonne-energie, het College van Raalte kiest voor het uitgangspunt dit op daken en restgronden te doen;
  • dat trafo-verzwaring van Enexis er niet toe mag leiden dat 50% van de energiebehoefte (23 MW) in dit landschap komt.

 

and request

  • geen enkele medewerking te verlenen aan de totstandkoming van dit zonnepark

  • eerder de vormen van zonne-energie te stimuleren die wel meetellen in 2050 voor de energietransitie en geen of weinig impact hebben op het landschap, zoals: zonnepanelen op daken, geluidswallen, langs snelwegen, op boerenerven (max 2 ha of 2,5% areaal van het boerenbedrijf)

  • daarnaast in te zetten op innovatie en isolatie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Raalte 
Petition desk:
Closing date:
2024-05-14 
Lead petitioner:
Jan Jonkman 
Organisation:
Werkgroep Hondemotsweg 

History

Signatures

Updates

Toch kans op zonneparken in Raalte? Denk het niet.

Provincie heeft zich vergist en kom geen blokkade opwerpen voordat de nieuwe omgevingswet inwerking zou treden, daarom moet de gemeente beslissen over de aanvraag voor de 3 zonneparken. Endona heeft vlak voor 2024 nog een vergunningsaanvraag afgeraffeld en bij de gemeente ingediend. Deze aanvraag kan op veel weerstand rekenen van de bewoners uit Raalte. Blijf deze petitie ondertekenen..

2024-02-14

Bezwaar niet gehonoreerd

Gemeente college van B&W heeft ingestemd met het principe verzoek en er is te weinig naar onze argumenten gekeken. E.e.a.

+Read more...

zal nog een staatje krijgen.

2023-05-12

Principebezwaar ingediend

Endona heeft een principeverzoek ‘Energielandgoed Raalte’, de ontwikkeling van drie zonneparken. ingediend, hiermee willen zij de gemeente een uitspraak laten doen om verder te kunnen gaan met de voorbereidingen van het zonnepark.

+Read more...

De werkgroep Hondemot heeft namens alle omwonenden een principe bezwaar in gediend, hopelijk neemt de gemeente ons bezwaar serieus

2023-02-13