You, the petitioner
00 pdf plattegrond zoekgebied 01

Kies voor alternatieven voor het zonnepark de Velner

499 signatures

Endona wil in dit gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde tussen dorp Raalte, landgoed Velner, t Reelaer en het Nijenhuis een zonnepark van 23 hectare realiseren. Hiermee zal het coulissenlandschap, de kwetsbare natuur, de leefbaarheid voor mens, dier en het bodemleven worden aangetast.

Petition

We

inwoners van Raalte, bezoekers en liefhebbers van de Velner, Hondemotsweg en Stobbenbroekerweg

 

observe

  • dat een grootschalig zonnepark in het kleinschalig coulisselandschap ongewenst is;
  • dat het een te grote belasting is op dit unieke gebied met hoge landschappelijke en natuurlijke waarde; (bron Structuurvisie Raalte 2025+)
  • dat, wat betreft zonne-energie, het College van Raalte kiest voor het uitgangspunt dit op daken en restgronden te doen;
  • dat trafo-verzwaring van Enexis er niet toe mag leiden dat 50% van de energiebehoefte (23 MW) in dit landschap komt.

 

and request

  • geen enkele medewerking te verlenen aan de totstandkoming van dit zonnepark

  • eerder de vormen van zonne-energie te stimuleren die wel meetellen in 2050 voor de energietransitie en geen of weinig impact hebben op het landschap, zoals: zonnepanelen op daken, geluidswallen, langs snelwegen, op boerenerven (max 2 ha of 2,5% areaal van het boerenbedrijf)

  • daarnaast in te zetten op innovatie en isolatie.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Raalte 
Petition desk:
Closing date:
2023-02-26 
Lead petitioner:
Jan Jonkman 
Organisation:
Werkgroep Hondemotsweg 

History

Signatures

Updates

Initiatief nemers geven het nog niet op.

Endone vindt zonneparken belangrijker dan behoud van het landschap.

Wij blijven er op aandringen om geen zonneparken aan te leggen in kwetsbare landschappen.

Blijf ons steunen.

De petitie wordt verlengd tot feb 2023.

2022-12-07

Verlenging petitie.

Petitie wordt met drie maand verlengd doordat er nog steeds geen duidelijk plan is ingediend. Blijf uw omgeving motiveren de petitie te ondertekenen.

+Read more...

Kan toch niet zijn dat dit kleinschalige landschap voor de toekomst verloren gaat door grootschalige zonneparken.

2022-09-17