You, the petitioner
Windkrachtk logo

Kies niet voor de windindustrie in Berkelland en Oost-Gelre

460 signatures

De gemeenten Berkelland en Oost-Gelre moeten stoppen met de plannen voor extreem grote, industriële windturbines. Wij roepen de gemeenten op te kiezen voor een alternatief windbeleid, zónder schadelijke gevolgen voor bewoners, landschap en natuur.

Petition

We

bezorgde inwoners van Berkelland en Oost-Gelre, vertegenwoordigd door Stichting Windkracht K,

 

establish that:

  • dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de belangen van bewoners.
  • dat er geen ruimte én geen draagvlak is voor industriële windturbines.
  • dat het toelaten van deze windindustrie een bedreiging vormt voor onze leefomgeving.
  • dat is aangetoond dat de doelen voor duurzame energie en CO2-reductie ook zónder de beoogde windturbines worden gehaald
  • dat de windenergie die extra nodig is beter op zee kan worden gerealiseerd
  • dat de gemeenten het belang van hun burgers voorop moeten stellen en moeten kiezen voor een verstandig en eerlijk beleid, dat níet ten koste gaat van bewoners, natuur en landschap.
  • dat gemeenten die keuze hebben, want gemeenten zijn op geen enkele wijze verplicht om windindustrie toe te laten.

 

and request

de gemeenten Berkelland en Oost-Gelre geen onomkeerbare, schadelijke besluiten te nemen en te stoppen met de plannen voor extreem grote, industriële windturbines maar te kiezen voor een alternatief windbeleid, zónder schadelijke gevolgen voor bewoners, landschap en natuur.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Samenwerkingsverband 
Petition desk:
Closing date:
2023-07-15 
Lead petitioner:
Stichting Windkracht K 
Organisation:
Stichting Windkracht K 

History

Signatures