You, the petitioner
Eerstevanswinden

Kappen met kappen in de Eerste van Swinden

1,617 signatures

Het DB van Oost (GL/PvdA/D66) heeft besloten tot herinrichting Eerste van Swindenstraat. Herstructurering is volstrekt onnodig. 87 iepen van 70 jaar oud of minimaal de helft, zijn daarmee bedreigd met kap. Dat verergert de nu al fikse wateroverlast.
Laat Femke Halsema kappen met kappen.

Petition

We

Amsterdammers, groenliefhebbers, bezorgden over de waterhuishouding, ondernemers en omwonenden,

 

establish that:

  • dat er geen noodzaak is tot herstructurering -dat er geen noodzaak is de bomen te kappen bij de herinrichting
  • dat er een valse inspraak bij dit besluit is belegd
  • dat het onduidelijk is wie profiteert van de kap van de bomen,
  • dat geen adequate controle is op onderaannemers
  • dat terugplaatsing voor bomen in een pot, ivm drainage ronduit dom is
  • de wateroverlast en verzakkingen met het plan groter zal worden

 

and request

De bomen in de Eerste van Swindenstraat te laten staan, het ontwerp aan te passen aan de huidige bomen, die goed geaard zijn en goed groeien, het vrijliggende fietspad te handhaven en als het niet mogelijk is om alle bomen te sparen, het ontwerp geheel van tafel te halen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2020-09-01 
Lead petitioner:
Saskia Ploeg 
Organisation:
3a3 
Website:

History

Signatures

Updates

Definitiever plan van Eerste van Swindenstraat bekend gemaakt en het is waardeloos

Via AT5 werd een definitiever ontwerp bekend voor de autoluwe Eerste van Swindenstraat: https://www.at5.nl/artikelen/207969/ontwerp-autoluwe-eerste-van-swindenstraat-gepresenteerd?

Het ontwerp bevat aanzienlijke verslechteringen die voor een niet geoefend oog niet duidelijk zijn: -heel wat minder parkeerplaatsen doordat het uitgangspunt is langsparkeren en niet insteekparkeren, dit houdt ook in: meer dubbelparkeren zoals in de javastraat en is gevaarlijk voor fietsers. Het stadsdeel speculeert ook op een parkeergarage onder het tropenmuseum waarvan we nog maar moeten zien of die gebouwd wordt zoals gepland.

+Read more...

-klinkers: de straat moet lang open, wat het winkelbestand gaat veranderen -andere bomen: niet de iepen, met kleinere boomvakken. Het lijkt heel groen maar dat is ontwerper-fantasie. De bomen zullen door kleinere boomvakken en minder water niet zo groot worden als op de tekening. De eerste 10, 20 jaren na aanplant van nieuwe bomen zie je nog meer steel dan kruin.
-geen struiken, dat is nodig om de groenbeleving en wateropname in de straat te houden, omdat de bomen "vervangen" worden. De straat zal aanzienlijk minder groen worden en dat heeft alle gevolgen voor de waarde van de panden. Ook zal er meer sprake zijn van wateroverlast en kan de markt moeilijker parkeren, wat het nu toch al moeilijk kan. Het geld dat hieraan wordt uitgegeven kan beter worden gebruikt om bestratingsproblemen zoals opkruiende bakstenen op te knappen

2021-03-22

NRC: Beroering Eerste Van Swindenstraat om plan massale bomenkap

Zo’n 80 iepen aan de Eerste Van Swindenstraat moeten wijken, maar omwonenden zijn tegen. De bomen blijken onderdeel van de HBS.

+Read more...

Het zijn de „straatkinderen van het bos”, de iepen waarvan er ruim 30.000 in Amsterdam staan. Volgens Bart Dart, oprichter van Werkgroep Bomen Bescherming Amsterdam, zijn mensen die erop uitkijken „belanghebbenden”. In elk geval leidt de voorgenomen kap van zo’n 80 iepen aan de Eerste Van Swindenstraat in Oost tot beroering bij omwonenden. De petitie ‘Kappen met kappen in de Eerste Van Swinden’ (...) lees verder

2020-06-28

Stad opent Email en Post inspraak

De stad heeft een email inspraak ronde geopend voor het nieuwe ontwerp van de Eerste van Swindenstraat. Zie amsterdam.nl
en over de inspraak

en stuur de mail svp met uw gepeperde mening naar eerstevanswindenstraat@amsterdam.nl

of per post naar Ingenieursbureau, team PM Oost, ter attentie van Marina Meinster, Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam

Welk ontwerp, dat ontwerp waarbij de bomen gekapt gaan worden, onduidelijk is wat voor bomen er terugkomen, niet duidelijk is hoeveel parkeerplaatsen erover blijven, wat de schade is voor de marktondernemers en niets gedaan wordt aan de wateroverlast.

+Read more...
2020-06-26