You, the petitioner
Img 3955

Kappen met kappen bij de Lemelerberg

1,150 signatures

Provincie Overijssel kapt met subsidie een stuk bos van 150 hectare op de Lemelerberg bij Ommen, verkocht voor handel, en aan Biomassaverbrandings-centrales. Laat het bos staan en koop grond aan om meer natuurgebied te realiseren i.p.v. kaalkap, omvorming en economische belangen.

Petition

We

Verontruste omwonenden van de Lemelerberg, ondernemers, natuurliefhebbers, en alle toeristen die hier komen.

 

establish that:

  • Dat dit kapbeleid indruist tegen het beleid om CO2 vast te leggen
  • Dat De Natura2000/PAS-plannen voor de Lemelerberg, gericht op economische groei, en rigoureuze ontbossing en verbinding van een natuurgebied, leveren géén positieve bijdrage aan de oplossing van de biodiversiteitsproblemen.
  • Dat Landschap Overijssel ingaat tegen wetsartikel 4.4.2.D, wat strafbaar is. (verarming grond)
  • Dat de overheid de kap buiten de inspraak heeft gehouden door te kiezen voor een melding in het kader van de Boswet. Hiertegen kunnen bewoners geen bezwaar maken.
  • Dat er ook geen vervangend bosgebied wordt aangekocht of herplant.
  • Heide en stuifzand, die het bos vervangen, géén origineel Hollands landschap is, en veel minder variëteit levert dan combinatie bos/heide.
  • Toeristen in deze omgeving wegblijven waardoor veel bedrijven inkomsten zullen verliezen, dus economische belangen door deze rigoureuze ingrepen juist verdwijnen.

 

and request

  1. Direct te stoppen met het kappen van 150 hectare bos in het natuurgebied Lemelerberg
  2. Dat Provincie Overijssel, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten een reflectieperiode / kappauze invoeren, (van ±4 jaar) om het VN-rapport nadrukkelijk in hun overwegingen te betrekken, om vervolgens met nieuwe oplossingen te komen.
  3. om het huidige natuurgebied in deze staat te behouden.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Provincie Overijssel 
Petition desk:
Closing date:
2019-11-01 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Claire Poutsma 
Website:

History

Signatures