You, the petitioner

Kan het CAN straks verder?

410 signatures

Op 3 november zal de Gemeenteraad van Nuenen c.a. definitieve besluiten nemen over de begroting voor 2012. Het voorgenomen besluit om te bezuinigen op Culturele Activiteiten Nuenen (CAN) zal in de nabije toekomst het eind betekenen van dit Kunstencentrum. Laat uw stem daartegen horen!

De petitie heeft ruim 600 ondertekenaars opgeleverd, inclusief ruim 80 niet-bevestigde en 136 handgeschreven ondertekeningen n.a.v. de digitale oproep. De petitie is op donderdag 3 november 2011 overhandigd aan de gemeenteraad.

Petition

We

inwoners van Nuenen c.a., onder wie huidige en voormalige cursisten bij Kunstencentrum CAN, overwegende dat velen van ons dankzij CAN in hun vrije tijd bezig zijn met het actief beoefenen van een of meerdere kunstdisciplines en mede daardoor inhoud kunnen geven aan culturele evenementen in de gemeente,

 

observe

dat de huidige economische omstandigheden de gemeente Nuenen c.a. weliswaar nopen tot kortingen op haar uitgaven, maar dat daarmee nu datgene wat Nuenen mede aantrekkelijk maakt, namelijk een levendig en actief cultureel klimaat, onherstelbaar getroffen dreigt te worden door te rigoureuze ingrepen op het budget van de Stichting Culturele Activiteiten Nuenen. Wij menen dat samenspraak tussen gemeente en bestuur van CAN tot evenwichtiger keuzes kan leiden.

 

and request

om het voorgenomen besluit tot de korting op het CAN in heroverweging te nemen en, in overeenstemming met eerdere constructieve voorstellen van de zijde van het bestuur van CAN, te besluiten tot: 1. handhaving van minstens de primaire kosten voor de zo noodzakelijke professionele coördinator; 2. handhaven van de 'huursuppletie' totdat er alternatieve huisvesting betrokken wordt; 3. de organisatie laten meedenken over alternatieve huisvesting. Waarmee het voortbestaan van het CAN kan worden veilig gesteld.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Nuenen c.a. 
Petition desk:
Closing date:
2011-11-03 
Status:
In treatment 
Lead petitioner:
Frans Lammerts 

History

Signatures