U, de petitionaris

Invoering Wet aanpak woonoverlast (aso-wet) in Delft

8 ondertekeningen

Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (ook wel aso-wet genoemd) landelijk ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om veroorzakers van woonoverlast aan te pakken. Deze wet is echter per gemeente pas van toepassing nadat een hierop aansluitend artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen.

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Delft met overlast staan bij wooncorporatie , gemeente delft , hulp instanties aan de kant . wel elke maand huur betalen geen woon genot kan toch niet! . teken de petitie dank u wel!! .

 

constateren dat:

  • dat de Wet Aanpak Woonoverlast nog steeds niet van kracht is binnen de gemeente Delft terwijl diverse inwoners wel degelijk (ernstige) woonoverlast ervaren

  • dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reeds in juni 2017 in een brief aan alle gemeentes een voorbeeldtekst heeft gestuurd om de APV hierop aan te passen

  • dat inmiddels ruim 200 (van de 355) gemeentes in Nederland de APV hierop hebben aangepast

 

en verzoeken

door middel van een aanpassing van de APV, de Wet Aanpak Woonoverlast van toepassing te verklaren en de aanpassing per direct in te laten gaan.

Het antwoord

De Beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is ingegaan

De beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is vastgesteld.

De gemeente Delft hecht aan een veilige en sociale leefomgeving. Delft vindt het daarom gewenst dat herhaaldelijke en ernstige overlast in de omgeving en in het bijzonder vanuit en nabij woningen wordt bestreden en voorkomen. Met name vanuit het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid, treedt de gemeente aldus op. (...) lees verder op

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Delft 
Petitieloket:
Einddatum:
05-07-2021 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
petra van de berg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De Beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is ingegaan

De beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is vastgesteld.

De gemeente Delft hecht aan een veilige en sociale leefomgeving.

+Lees meer...

Delft vindt het daarom gewenst dat herhaaldelijke en ernstige overlast in de omgeving en in het bijzonder vanuit en nabij woningen wordt bestreden en voorkomen. Met name vanuit het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid, treedt de gemeente aldus op. (...) lees verder op

05-11-2023