You, the petitioner
Megastallen

Intensieve veehouderij moet plaats maken voor duurzame veehouderij

2,169 signatures

Stop de megastallen, stop de intensieve veehouderij waarin regering en parlement worden opgeroepen om te kiezen voor een veehouderij die volksgezondheid, dierenwelzijn en milieukwaliteit wél respecteert.

Petition

We

Karin Veldhuizen en Henk Dussel van de FB groep 'Help Dierenleed de Wereld uit' en sympathisanten

 

observe

 • dat de intensieve veehouderij slecht is voor het milieu, dieren en mensen;

 • Er ontstaat een enorm mestoverschot; de dieren produceren veel meer mest dan we in Nederland kwijt kunnen. Teveel mest vervuilt de bodem, het grondwater en de natuur door een teveel aan ammoniak, fosfaat en nitraat. Nederland is Europa's gierput.

 • Dieren worden behandeld als vleesmachines. Dieren kunnen door de kleine oppervlaktes waarop ze gehuisvest zijn hun soorteigen gedrag niet vertonen.

 • Het overgrote deel van de dieren ziet de buitenlucht alleen op weg naar het slachthuis. Veefabrieken zijn nauwelijks geschikt te maken voor een vrije uitloop door de grote aantallen dieren en het gebrek aan land rondom de stal.

 • Ook bij stalbranden ontstaat er een onwenselijke situatie, omdat de dieren geen kant op kunnen.

 • Er zijn verschillende problemen op gebied van volksgezondheid die samenhangen met de intensieve veehouderij, zoals: resistentie van bacteriën; op de mens overdraagbare dierziekten; vervuiling met fijnstof.

 • Veel veehouders zijn zelf slachtoffer van de toenemende schaalvergroting. Kleinschalige gezinsbedrijven worden in een groeiend tempo verdrongen door megastallen.

 • Boeren zitten in een spagaat tussen steeds hogere kosten en onstabiele, lage opbrengstprijzen.

 

and request

 • Een duurzame veehouderij waarin dieren hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen.

 • Een platteland met boerderijen waar koeien, kippen en varkens in de wei scharrelen.

 • Dat de overheid gaat zorgen dat de Nederlandse veestapel aanzienlijk èn met urgentie gaat inkrimpen.

 • Dat de overheid strengere regels instelt op het gebied van milieu, dierenwelzijn en volksgezondheid en dat de kosten hiervan terugkomen in de prijs van het product.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-01-26 
Lead petitioner:
Karin Veldhuizen 
Organisation:
Beheerders Karin Veldhuizen en Henk Dussel van de FB groep 'Help Dierenleed de Wereld uit' 
Website:

History

Signatures