U, de petitionaris
Integriteits foto

Integriteit in organisaties is ons recht en hun plicht

9 ondertekeningen

Voorkom integriteitsschending, plichtsverzuim of machtsmisbruik door organisaties.

Dit zou op grond van recht en plicht, maatschappelijk belang, en bevorderen van een gezond vruchtbaar klimaat, een primaire plek dienen te krijgen op de agenda van organisaties.

Petitie

Wij

Alle burgers, waaronder ook de burgers die in welke hoedanigheid dan ook werkzaam zijn in organisaties.

 

constateren

  • Te vaak stellen organisaties zich vooringenomen strategisch op en weigeren behoefte aan transparantie.
  • Dit terwijl integriteit en transparantie in een adem beschouwd dient te worden als plicht van een overheids- of medische organisatie.
  • Een burger weet dan waarmee hij in wil stemmen of niet; niets wordt voor hem zonder medeweten bepaald
  • Een burger raakt dan niet onthand door achterkamertjespolitiek, verborgen agenda's, belangenverstrengeling of vooringenomen standpunten.
  • Integer, transparant handelen is immers een fundamenteel recht en plicht volgens de wet.

 

en verzoeken

Verplicht organisaties om integriteit de eerste plaats te geven, bevorder een maximaal bewustzijn over integriteitsschending, plichtsverzuim en machtsmisbruik; bevorder integer transparant handelen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
26-10-2019 
Petitionaris:
Inez van Os 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Gevolgen fraude en corruptie

Corruptie en fraude bedreigen de integriteit van de markt, verstoren het publieke vertrouwen, vergroten inkomens- en welvaartsverschillen, ondermijnen de rechtsstaat en kosten de samenleving veel geld. Betaling van steekpenningen bij zakelijke transacties verstoort eerlijke concurrentie, leidt tot verlies van transparantie en verhoogt de kosten.

+Lees meer...

Daarom dienen corruptie, omkoping en fraude in de publieke én private sector te worden aangepakt.

28-07-2019

De VN Anti-corruptiedag

De VN heeft 9 december uitgeroepen tot internationale Anti-corruptiedag. Op die dag vond in 2004 de bekrachtiging van de VN Anti-corruptie Conventie (UNCAC) plaats in New York.

+Lees meer...

Het is dus niet toevallig dat de slotconferentie van de Week van de Integriteit rond deze dag valt. Meer informatie over deze VN-campagne en het campagnemateriaal, zie www.anticorruptionday.org.

28-07-2019

Gedragscode Integriteit Rijk

De Gedragscode Integriteit Rijk is in 2017 geactualiseerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. De code beschrijft het kader dat rijksbreed geldt en als basismodel kan worden gehanteerd voor de organisatiespecifieke codes.

+Lees meer...

Het geeft, naast een minimumnormering, ook algemene handvatten over hoe het Rijk omgaat met integriteit, welke waarden en uitgangspunten het Rijk hanteert en welke rollen medewerkers, vertrouwenspersonen, leidinggevenden en het top-management hierin vervullen. Binnenkort komt de gedragscode ook in het Engels beschikbaar.

28-07-2019