You, the petitioner
Ing logo

ING CEO - TIME TO GO

471 signatures

Ralph Hamers, RvB voorzitter van de ING bank, moet opstappen. De grootste bank van Nederland heeft in de periode 2001 – 2016 structureel de wet overtreden en een groot aantal strafbare feiten gepleegd. De heer Hamers is als hoogste baas de eerst verantwoordelijke voor het wanbeleid van de bank.

Petition

We

rekeninghouders bij de ING bank willen bankieren bij een bank die zich aan de wet houdt

 

observe

dat de ING bank • in 2012 een schikking van $ 619 miljoen heeft getroffen met de Amerikaanse autoriteiten om strafvervolging te voorkomen; • recentelijk een schikking van € 775 miljoen heeft getroffen met het Openbaar Ministerie om strafvervolging te voorkomen vanwege het witwassen door criminelen van honderden miljoenen euro’s via ING rekeningen. Een kleine crimineel draait de bak in, een grote bank koopt zijn straf af.

 

and request

Wij verzoeken de Raad van Commissarissen van de ING bank om de heer Hamers van zijn functie te ontheffen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2018-12-18 
Lead petitioner:
Michiel Hardon 
Organisation:
ING CEO - TIME TO GO 
Website:

History

Signatures

Updates

petitie aangeboden - de ING is nu aan zet

11 december heeft de initiatief groep de petitie ING CEO HAS TO GO aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie van Financien, de heer Anne Mulder. In aanwezigheid van een aantal kamerleden en van radio, tv en schrijvende pers hebben wij aan de Commissie ons ongenoegen kenbaar gemaakt over het feit dat de ING bank gedurende een groot aantal jaren structureel de wet heeft overtreden en zich schuldig gemaakt heeft aan een reeks van strafbare feiten. We hebben de Open Brief overhandigd tezamen met een lijst met aanbevelingen voor een cultuuromslag bij de bank.

+Read more...

Oud minister Joris Voorhoeve heeft een toelichting gegeven. De dag daarop was de hoorzitting over het financieel beleid over de afgelopen tien jaar. Veel van de aandacht ging naar de bijdrage van de heer Hamers en de ondervraging door de Kamerleden. Het geheel was een vrij tamme vertoning. Met het overhandigen van de petitie is een eind gekomen aan het werk van de initiatiefgroep. Het spreekt vanzelf dat wij het beleid van de ING de komende tijd nauw zullen volgen, maar wij zullen niet in de publiciteit treden, tenzij ... Wij danken alle ondertekenaars van de petitie van harte voor hun betrokkenheid. De website ingceohastogo.com blijft voorlopig in de lucht. Dank en groet, De initiatiefgroep, voor deze Michiel Hardon

2018-12-28

Op 11 december wordt deze petitie aangeboden

11 december om 13:30 uur overhandigt de initiatiefgroep ING CEO TIME TO GO deze petitie aan de Tweede Kamer. Dhr Joris Voorhoeve, een van de ondertekenaars van deze petitie, zal daarbij aanwezig zijn om noodzaak van verantwoord bestuur bij ING toe te lichten.

2018-12-07

ING heeft ons uitgenodigd voor een gesprek!

N.a.v. brief met onze zorgen en ideeën voor verandering aan dhr Hamers en dhr Wijers, zijn wij uitgenodigd voor een gesprek op maandag 10 december a.s.

+Read more...

We zijn blij met dit gebaar en gesprek. Met nog meer handtekeningen kunnen we de noodzaak voor verandering nog beter onderbouwen. Dus stuur deze petitie dit weekend nog even door. Wordt vervolgd!

2018-12-07