U, de petitionaris
Rasa buitenkant foto maarten mooijman edited

Ik steun RASA

9.262 ondertekeningen

RASA vindt het onbegrijpelijk dat de Adviescommissie Cultuurnota negatief heeft geadviseerd over haar Ondernemingsplan 2017-2020 en daarmee de bijl zet in het voortbestaan van deze organisatie. RASA legt zich dan ook niet bij dit advies neer.

Petitie

Wij

Bestuur, directie en medewerkers, bezoekers, fans, bespelers en partners van RASA

 

constateren

dat RASA een unieke plek inneemt in het muzieklandschap en met haar avontuurlijke en vernieuwende programmering een waardevolle bijdrage levert aan de pluriformiteit van het aanbod in Utrecht en Nederland. Als RASA stopt te bestaan gaat een groot reservoir aan specifieke kennis verloren en verliest de muziekliefhebber die eens wat anders wil horen dan westers klassieke muziek en -popmuziek, een eigenzinnige plek waar dat op ongedwongen wijze kan.

 

en verzoeken

om RASA als podium voor wereldmuziek en een ongedwongen ontmoetingsplek waar afkomst, leeftijd of achtergrond er niet toe doet te behouden. Een belangrijke functie in deze tijd waarin de verharding van de samenleving steeds meer toeneemt.

Het antwoord

Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020

Bedankt voor uw reactie op het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Het college heeft kennis genomen van de inhoud van uw petitie. Echter zoals te lezen is in de Nota Subsidievoorstellen stelt het college, aansluitend bij het advies van de adviescommissie Van Dockum, ondanks de vele steunbetuigingen aan het adres van de stichting RASA, voor geen vierjarige subsidie te verstrekken, maar de subsidie aan de stichting te beëindigen.

Zoals u heeft kunnen lezen concludeert de adviescommissie dat de functie 'niet westerse muziekprogrammering' stadsbreed een forse nieuwe impuls verdient en adviseert de commissie om er voor te zorgen dat er een goed functionerende centrale programmeringsinstantie komt, die allianties aangaat met diverse partners en bevolkingsgroepen en een nieuwe betekenis geeft aan het begrip wereldmuziek. Wereldmuziek moet integreren in de totale muzieksector en daarin moeten alle Utrechtse muziekinstellingen en betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen. Wereldmuziek zou op alle Utrechtse podia een plek moeten krijgen. Dit sluit ook aan bij de trend van ontzuiling binnen de verschillende muziekstromingen.

Het idee om een tijdelijke programmeringsinstantie in het leven te roepen, gedragen door relevante muziekpartijen in de stad, vinden wij aantrekkelijk en zien wij graag verder uitgewerkt door het Utrechts Muziek Overleg. Het college reserveert daarom met ingang van 2017 voor een periode van twee jaar incidenteel een bedrag van maximaal €100.000 euro ten behoeve van een stedelijke programmering van wereldmuziek.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting, op 10 november jongstleden ingestemd met het voorstaande. Ook op video, vanaf agendapunt 14.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

"Beste ondertekenaar,

Allereerst hartelijk dank voor uw steunbetuiging aan RASA. De petitie is 9269 keer ondertekend, een prachtig resultaat!

Helaas heeft het indienen van al deze handtekeningen aan de burgemeester van Utrecht niet het gewenste resultaat geleverd. De Gemeenteraad heeft het negatieve advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2017‐2020 overgenomen en daarmee definitief besloten dat RASA vanaf 1 januari 2017 geen subsidie meer ontvangt.

De gemeente vindt het wel belangrijk om niet-westerse muziek in Utrecht te blijven aanbieden. Daartoe heeft het UMO (Utrechts Muziek Overleg) de opdracht gekregen een plan te maken voor het vormen van een centrale programmeringsinstantie die het aanbod wereldmuziek voor de stad Utrecht waarborgt. Daarin zal de kennis en het netwerk van RASA worden meegenomen. Voor 2017 en 2018 stelt het College hiervoor 1 ton per jaar ter beschikking.

Het stoppen van de stichting RASA, als culturele organisatie en exploitant van het pand Pauwstraat 13a, betekent dat de gemeente Utrecht, de eigenaar van het pand, op zoek gaat naar een nieuwe bestemming en huurder(s). De gemeente onderzoekt of een culturele herbestemming reëel is. Adviesbureau Blueyard voert in opdracht van de gemeente de verkenning uit.

Er heeft inmiddels een eerste inventarisatie plaatsgevonden van het rijke archief van RASA, dat bestaat uit zowel geluidsdragers, beeld, als website, drukwerk en verslagen. Het doel is om het archief zo compleet en adequaat mogelijk te kunnen overdragen, want het betreft immers immaterieel erfgoed.

Graag informeren we u na de kerst verder over de toekomst van de stadbrede programmeringsraad wereldmuziek, het pand Pauwstraat 13a en het archief.

U kunt zich aanmelden op onze website voor de nieuwsbrief van RASA om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de laatste programmering. 
 In januari zijn wij nog geopend om de Flamenco Biënnale Nederland te hosten.

Hartelijke groet,

Marion Beltman 
Directeur ad interim."

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
30-09-2016 
Antwoord verwacht:
30-09-2016 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
RASA 
Organisatie:
Stichting RASA 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Nota Subsidievoorstellen Cultuurnota 2017–2020

Bedankt voor uw reactie op het advies van de adviescommissie Cultuurnota 2017-2020. Het college heeft kennis genomen van de inhoud van uw petitie.

+Lees meer...

Echter zoals te lezen is in de Nota Subsidievoorstellen stelt het college, aansluitend bij het advies van de adviescommissie Van Dockum, ondanks de vele steunbetuigingen aan het adres van de stichting RASA, voor geen vierjarige subsidie te verstrekken, maar de subsidie aan de stichting te beëindigen.

Zoals u heeft kunnen lezen concludeert de adviescommissie dat de functie 'niet westerse muziekprogrammering' stadsbreed een forse nieuwe impuls verdient en adviseert de commissie om er voor te zorgen dat er een goed functionerende centrale programmeringsinstantie komt, die allianties aangaat met diverse partners en bevolkingsgroepen en een nieuwe betekenis geeft aan het begrip wereldmuziek. Wereldmuziek moet integreren in de totale muzieksector en daarin moeten alle Utrechtse muziekinstellingen en betrokken partijen verantwoordelijkheid nemen. Wereldmuziek zou op alle Utrechtse podia een plek moeten krijgen. Dit sluit ook aan bij de trend van ontzuiling binnen de verschillende muziekstromingen.

Het idee om een tijdelijke programmeringsinstantie in het leven te roepen, gedragen door relevante muziekpartijen in de stad, vinden wij aantrekkelijk en zien wij graag verder uitgewerkt door het Utrechts Muziek Overleg. Het college reserveert daarom met ingang van 2017 voor een periode van twee jaar incidenteel een bedrag van maximaal €100.000 euro ten behoeve van een stedelijke programmering van wereldmuziek.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van de Programmabegroting, op 10 november jongstleden ingestemd met het voorstaande. Ook op video, vanaf agendapunt 14.

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

"Beste ondertekenaar,

Allereerst hartelijk dank voor uw steunbetuiging aan RASA. De petitie is 9269 keer ondertekend, een prachtig resultaat!

Helaas heeft het indienen van al deze handtekeningen aan de burgemeester van Utrecht niet het gewenste resultaat geleverd. De Gemeenteraad heeft het negatieve advies van de Adviescommissie Cultuurnota 2017‐2020 overgenomen en daarmee definitief besloten dat RASA vanaf 1 januari 2017 geen subsidie meer ontvangt.

De gemeente vindt het wel belangrijk om niet-westerse muziek in Utrecht te blijven aanbieden. Daartoe heeft het UMO (Utrechts Muziek Overleg) de opdracht gekregen een plan te maken voor het vormen van een centrale programmeringsinstantie die het aanbod wereldmuziek voor de stad Utrecht waarborgt. Daarin zal de kennis en het netwerk van RASA worden meegenomen. Voor 2017 en 2018 stelt het College hiervoor 1 ton per jaar ter beschikking.

Het stoppen van de stichting RASA, als culturele organisatie en exploitant van het pand Pauwstraat 13a, betekent dat de gemeente Utrecht, de eigenaar van het pand, op zoek gaat naar een nieuwe bestemming en huurder(s). De gemeente onderzoekt of een culturele herbestemming reëel is. Adviesbureau Blueyard voert in opdracht van de gemeente de verkenning uit.

Er heeft inmiddels een eerste inventarisatie plaatsgevonden van het rijke archief van RASA, dat bestaat uit zowel geluidsdragers, beeld, als website, drukwerk en verslagen. Het doel is om het archief zo compleet en adequaat mogelijk te kunnen overdragen, want het betreft immers immaterieel erfgoed.

Graag informeren we u na de kerst verder over de toekomst van de stadbrede programmeringsraad wereldmuziek, het pand Pauwstraat 13a en het archief.

U kunt zich aanmelden op onze website voor de nieuwsbrief van RASA om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen en de laatste programmering. 
 In januari zijn wij nog geopend om de Flamenco Biënnale Nederland te hosten.

Hartelijke groet,

Marion Beltman 
Directeur ad interim."

15-11-2016

RTV Utrecht: Duizenden handtekeningen voor behoud RASA

Duizenden handtekeningen voor behoud RASA https://t.co/XUQfjKWAYY #utrecht pic.twitter.com/oFcFtUssrK— RTV Utrecht (@rtvutrecht) July 7, 2016 .

09-07-2016