You, the petitioner
Speelveld

IJburg is voor kleinschaligere opvang van studenten, jongeren en statushouders

517 signatures

Het Collegebesluit om 320 jongeren te huisvesten in tijdelijke woningen (10 jr.) op kavel 13A is niet goed doordacht. Het sociale evenwicht in de buurt is erg fragiel, er is een tekort aan voorzieningen voor kinderen/jongeren. Wij vragen om een plan dat rekening houdt met nieuwe én huidige IJburgers

Petition

We

Bewoners van IJburg, direct omwonenden en gebruikers van Kavel 13A, ouders, kinderen en jongeren.

 

observe

Dat tijdens dit besluit het belang van de buurt en van de nieuwe IJburgers niet is meegenomen. De keuze voor de locatie en de grootte van de huisvesting alleen gebaseerd is op het feit dat de grond eigendom van de gemeente Amsterdam is en snel ontwikkeld kan worden.

 

and request

We verzoeken de gemeente om: Het besluit te herzien en samen op zoek te gaan naar alternatieven, zoals kleinschaligere opvang door spreiding op IJburg en omgeving. Te zorgen voor kwalitatieve en duurzame huisvesting van vergelijkbare niveau als die in de omgeving. De samenstelling van de groep aan te passen en ook gezinnen te plaatsen, wat beter bij de buurt past. Te investeren in de (groen)voorzieningen in de buurt voor kinderen en jongeren.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2016-09-11 
Organisation:
Bureninitiatief Kavel 13A 
Website:

History

Signatures