You, the petitioner
Resizes 272x272 pagefiles 36 01 20136 1

Iedere hbo-v'er in register regieverpleegkundige

7,288 signatures

Minister Bruno Bruins heeft besloten dat alle HBO-verpleegkundigen die voor 2012 hun diploma hebben behaald een toets moeten doen om zich te kunnen registeren als regieverpleegkundige. Wij willen dat deze drempel voor oud HBO-V ers en inservice verpleegkundigen acuut van tafel gaat. HBO = HBO!

Petition

We

HBO Verpleegkundigen met een diploma ouder dan 2012

 

observe

  • Een onnodige drempel voor ervaren hoger opgeleide verpleegkundigen
  • Demotivatie om nog werkzaam te blijven in het verpleegkundige vak en meer risico op uitstroom van het vak.
  • Aantasting van beroepstrots van iedere hbo-v er.

 

and request

De maatregel te herzien voor alle bachelor opgeleide verpleegkundigen en gespecialiseerd inservice opgeleide verpleegkundigen.

Generaal pardon voor alle werkzame HBO Verpleegkundigen vanaf 1980 en gespecialiseerde inservice verpleegkundigen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2019-10-04 
Lead petitioner:
Hildegard Tip 
Organisation:
V&V  
Website:

History

Signatures

Updates

Verpleegkundig manifest

Beste verpleegkundigen, studenten verpleegkunde en anderen,

De afgelopen maanden is er zeer veel te doen geweest over de invoering van wet BIG II, wij als actiecomité hebben daarin een leidende rol aangenomen en hebben actief een tegengeluid laten horen. Velen van jullie hebben zich bij ons aangesloten via Facebook en/of via één van de petities die zich bij ons actiecomité hebben aangesloten.

Wij zijn blij met jullie en zoals wij hebben begrepen, jullie zijn blij met ons!!

Na maanden van gesprekken met Kameleden, deskundigen op gebied van Gezondheidsrecht, Onderwijs en Bestuur en met elkaar via sociale media zijn we nu in de fase gekomen dat we door moeten zetten, we zijn terecht uitgenodigd door Prof.

+Read more...

Dr. Rinnooy Kan.

Om onze standpunten kracht bij te zetten, om zeker te zijn dat jullie niet zozeer ons maar onze standpunten steunen, hebben wij een manifest geschreven. Het zijn 2 pagina’s waarin wij de kern van ons beroep binnen deze discussie op papier hebben gezet, met duidelijke eisen aan bestuurders van vakbonden, beroepsvereniging, werkgevers en ‘last but not least’ de Minister van Medische Zaken en Sport.

De kern van ons betoog: Wij zijn één beroepsgroep en hebben één beroepsprofiel!!!

Ons verzoek is dat jullie naar http://www.wetbig2.nl/ gaan, en daar het Manifest lezen en ondertekenen met je BIG-nummer. Zodoende krijgen wij een goed overzicht van het aantal verpleegkundigen die ons steunen. Ben je student of steun je ons van buiten onze beroepsgroep dan kan je het Manifest ook ondertekenen.

En zoals het werkt: HOORT ZEGT HET VOORT!!!

Namens het bestuur Wet BIG II in Overgang. Woordvoerder Mattijn Amsing Petitiehouder; Hildegard Tip Secretariaat: dww2018@hotmail.com praatmee@wetbig2.nl

2019-09-02

Mijn visie m.b.t. de overgangsregeling regieverpleegkundige

Hoera, er is duidelijkheid omtrent de overgangsregeling voor regieverpleegkundigen. Glunderende en tevreden mensen staan met minister Bruno Bruins op de foto met het plan wat gepresenteerd gaat worden welke verpleegkundige zich straks mag laten inschrijven als regieverpleegkundige in het nieuwe BIG register in 2020.

+Read more...

Ik was niet blij met dit nieuws, sterker nog: ik ben er twee dagen ziek van geweest. Getuige de reacties op Twitter, LinkedIn, Facebook merk ik dat ik niet de enigste verpleegkundige ben.

Vooropgesteld ben ik voorstander voor meer onderscheid tussen MBO en HBO opgeleide verpleegkundigen. Uiteraard moeten we kunnen aantonen bij herregistratie in het BIG -register wat je aan deskundigheid hebt gedaan of welke vervolgopleidingen gedaan zijn. Maar dat geldt voor iedere mbo en hbo verpleegkundige.

Om in aanmerking te komen voor het register regieverpleegkundige (HBO Verpleegkundige) wordt het vanaf 2020 voor een hele grote groep ‘oude stijl’ opgeleide HBO en gespecialiseerde inservice verpleegkundigen een drempel opgeworpen om nog op hun eigen niveau straks werkzaam te kunnen blijven. De keuze is: een toets doen en niemand weet nog hoe zwaar deze toets zal zijn, wat de kosten hiervan zullen zijn en voor wiens rekening dat komt. Als je niets doet dan kom je als HBO Verpleegkundige met diploma ouder dan 2012 in een MBO register. Inservice opgeleide verpleegkundige moeten daarnaast nog een pittige scholing doen. Ik vind dat onverteerbaar. Hiermee wordt geïmpliceerd dat deze groep verpleegkundigen stil zijn blijven staan t.o.v. junior HBO opgeleide verpleegkundigen nieuwe stijl die niets hoeven te toetsen of aan te leveren. De 'oude stijl' HBO Verpleegkundigen zijn gemiddeld tussen de 35 en 55 jaar en zijn vaak hoog gekwalificeerd in diverse vervolgopleidingen. Deze groep verpleegkundigen hebben niet stil gezeten getuigen overvolle aanmeldingen voor verpleegkundige vervolgopleidingen op het niveau van NLQF6. Dit plan is niet te verkopen voor deze grote groep werkzame verpleegkundigen.

Daarnaast twijfel ik of de titel regieverpleegkundige daadwerkelijk iets toevoegt aan het verschil tussen MBO en HBO Verpleegkundigen. Diverse critici hebben hun twijfels over de inhoud van de beroepsprofielen geuit en de invoering van het BIG register voor regieverpleegkundigen. In de toestroom hierna toe is op geen enkele wijze goed onderzoek gedaan wat de verpleegkundigen zelf vinden. Weer is er over de verpleegkundige gesproken maar niet met. Deze registratie zal tot nivellering van de verpleegkundige beroepen leiden. Dit onzalige plan moet van tafel en commissie Meurs erachter aan. Ga met de verpleegkundigen zelf in gesprek en maak goede afspraken omtrent functiedifferentie en functiehuizen. Dan komen we tot echte kwaliteit van zorg.

Hildegard Tip - Tummers (Gespecialiseerd dementieverpleegkundige & HBO Verpleegkundige / BSc in Nursing … helaas met een diploma uit 2005)

2019-06-08

Petitie geopend!

Nieuwe petitie om ervaren hbo verpleegkundigen te behouden in het vak!.

2019-06-06