You, the petitioner
Vrijbitstandaard 44

ID-bewijs zonder vingerafdrukken NU!

582 signatures

De petitie werd op 27-9-2011 aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer der Staten Generaal met het dringende verzoek erop toe te zien dat de overheid mensen niet langer de verstrekking van een ID-bewijs mag onthouden wanneer burgers wegens gewetensbezwaren en/of uit veiligheidsoverwegingen geen vingerafdrukken kunnen afgeven.

Minister Donner beloofde op 26 april 2011 'voor NU’ te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. Maar weken later worden nog steeds vingerafdrukken geëist voor het aanvragen van een paspoort of ID-kaart. Voor 'vingerafdrukweigeraars' die dringend een ID-bewijs nodig hebben moet acuut een oplossing komen.

Petition

We

Burgers die niet accepteren dat de overheid gewoon doorgaat met het opeisen van vingerafdrukken.

 

observe

Dat de overheid het afgeven van vingerafdrukken voor de aanvraag van een ID-bewijs en paspoort blijft eisen. Blijft doorgaan met het opslaan van deze gegevens in de decentrale databases. Blijft doorgaan met de opslag ervan in de documenten. En pas op de lange termijn van plan is om burgers een identiteitsbewijs te verstrekken zonder dat zij daarvoor verplicht vingerafdrukken hoeven af te staan. Dat de minister zich niet houdt aan zijn belofte.

 

and request

Dat de minister erkent dat het afgeven van vingerafdrukken gelijk staat aan het opslaan ervan in een database. Dat de minister zijn belofte houdt ’voor NU’ te stoppen met de opslag van vingerafdrukken. Dat de toezegging niet pas op de lange termijn ten uitvoer wordt gebracht. Dat van 'vingerafdrukweigeraars' niet alsnog verlangt wordt akkoord te gaan met afgifte voor een beperkte termijn. En dat er per direct een noodoplossing komt.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
minister 
Petition desk:
Closing date:
2011-09-29 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
J.M.T(Miek) Wijnberg 
Organisation:
vereniging Vrijbit 
Website:

History

Signatures

Updates

petitie aangeboden

Op dinsdag 27 september is de petitie met in totaal 588 ondertekenaars aangeboden aan de leden van de Eerste Kamer. Deze werd in ontvangst genomen door mevr.Mr.Drs.M.A.H. T.

+Read more...

Strik, Eerste Kamerlid voor Groen Links in bijzijn van haar collega Dr.G.A.T.M.Reuten senator voor SP. Ons werd de toezegging gedaan dat er via de Eerste Kamer alsnog bij de Tweede Kamerfracties op zal worden aangedrongen om de minister zich aan zijn belofte te laten houden, en anders  rechtstreeks via de EK actie te ondernemen.

2011-10-01

gemeenten bewaren nog steeds vingerafdrukken

De Volkskrant besteed aandacht aan het fenomeen dat de opslag van vingerafdrukken in de gemeentelijke databases, nog minstens maanden doorgaat. Ontdanks de belofte van minister Donner op 26 april jongsleden voor 'NU' te stopepn met de opslag in de decentrale databses. Helaas besteed het artikel enkel aandacht aan de termijnen waarop reeds opgeslagen vingerafdrukken zullen worden verwijderd ( wie het eerst kwam het laatst maalt).

+Read more...

De publicatie laat onvermeld dat momenteel gewoon doorgegaan wordt met het opslaan van vingerafdrukken van iedereen die na 26 april 2011 een paspoort of ID-bewijs aanvroeg.

2011-06-22

D66 stelt Kamervragen

Op 21 juni heeft Tweede Kamerlid Schouw vragen gesteld aan minister Donner D66 over het stopzetten van de opslag van vingerafdrukken. http://ikregeer.nl/documenten/kv-tk-2011Z13424.

2011-06-21