You, the petitioner
Respecteer elkaar

Houtmanpad-fietspad moet blijven

969 signatures

Wij, gebruikers van het Houtmanpad fietsen er sinds mensenheugenis veilig van Haarlem naar de duinen en terug. Dat moet zo blijven! Niks bekeuren van fietsers op een pad dat sinds de oorlog (vrij zeker ook lang daarvoor) een fiets/wandelpad is. Regel het nou eindelijk eens goed, gemeente Haarlem!

Petition

We

veilige fietsgebruikers van het Houtmanpad sinds mensenheugenis

 

observe

  • dat gemeente en politie fietsen op het pad sinds mensenheugenis heeft goedgevonden
  • dat provincie en gemeente het in beleid altijd een uiterst wenselijke fietsverbinding hebben genoemd
  • dat de politie in 1981 aan de wijkraad Ramplaankwartier liet weten het fietsgebruik er te zullen (blijven) gedogen
  • dat sinds eind oktober 2018 plotseling door handhaving gemeente Haarlem wordt opgetreden
  • dit ernstig in strijd is met voorgaande constateringen

 

and request

  • zo snel als mogelijk te komen tot een formele fiets-te-gast-status op het gehele Houtmanpad en op de aansluitende paden in het Ramplaankwartier
  • onmiddellijk een einde te maken aan de handhaving op het pad
  • nu al (!) borden te plaatsen aan de uiteinden van het pad, die wederzijds respect vragen van de gebruikers (inclusief fietsers) zodat de status van het pad duidelijk is (zie foto)
  • eventueel uitgeschreven boetes alle kwijt te schelden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Haarlem 
Petition desk:
Closing date:
2019-01-28 
Lead petitioner:
Paul Marselje 
Organisation:
Fietsinitiatief Houtmanpad 
Website:

History

Signatures

Updates

Hoe zit dat met die handhaving, die boetes. Er is nieuws.

Er is schijnbaar verwarring over het handhaven door BOA’s. Dit was een week geleden een bericht van Geert Hoogeveen over de uitspraken van handhavers:

"Ik begrijp het 'gedogen' niet helemaal aangezien ik een aantal weken geleden 'staande' werd gehouden door Handhaving op het Houtmandpad (voordat ik Abel Tasmankade op wilde fietsen).

+Read more...

Hun boodschap was duidelijk: "Wij gaan handhaven tegen fietsers, nu waarschuwen wij nog maar straks worden er boetes uitgedeeld". Volgens mij betekent dat Houtmanpad dus (helaas) alleen bestemd is voor voetgangers?! Zelfde geldt overigens voor de paden in/om Beatrixschool. Ook daar wees een ijverige Handhaver dat ik daar niet mocht fietsen (nadat ik de kinderen naar school had gebracht)."

Wij hadden contact met Haarlem Zuidwest over de problemen. Dit schreven ze: "Tijdens het brengen en halen van kinderen bij de Focusschool en kinderopvang is het altijd druk. Om de verkeerssituatie hier overzichtelijker te maken zijn er hekjes geplaatst voor de brug naar het Houtmanpad. De maatregel is genomen in overleg met de Focusschool, de kinderopvang, omwonenden en de gemeente. Het doel van de hekjes is niet om fietsers te weren, maar even af te laten stappen en rekening te laten houden met schoolgaande kinderen in verband met hun veiligheid. Verder blijft de situatie zoals hij is."

Dit zijn de vragen die wij herhaald aan Haarlem Zuidwest gesteld hebben: - op wiens verzoek stonden de BOA's daar? - met welke opdracht stonden ze daar? - ze kondigde het opleggen van boetes aan, was dat gevraagd of op eigen initiatief? - zijn er boetes opgelegd? - zo ja, is de boa's gevraagd daar nu mee op te houden?

Inmiddels liet Moira Faber weten: “Er zijn geen bekeuringen uitgedeeld. En we willen het fietsen op het pad niet onmogelijk maken”

Ook de politie zal niet gaan schrijven, meldde men.

Maar ongeacht deze vragen en antwoorden blijkt uit de verschillende discussies dat er grote behoefte is aan duidelijkheid over de gewenste juridische status. Er is te vaak onrust en eigen richting op het pad. De petitie vraagt om twee dingen heel concreet, die daar aan bijdragen, een fiets-te-gast-status en trespectborden.

2018-11-05