You, the petitioner

Houdt kinderen Nicolaas Beetsschool bijeen

272 signatures

Nicolaas Beetsschool groeit hard. Door de groei komt de school nu m2 tekort. Ouders en school slaan handen ineen om te zoeken naar de beste oplossing om de groei in samenhang met saamhorigheid kinderen te kunnen realiseren

Petition

We

Ouders van de Nicolaas Beetsschool

 

observe

  • De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van de basisscholen, waarbij de schoolbesturen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en continuiteit van het onderwijs.

  • Volgens het wettelijk kader heeft de Nicolaas Beetsschool recht op 260 extra m2.

  • Komend schooljaar wordt een integraal huisvestingsplan opgesteld voor alle scholen in Heemstede. De Nicolaas Beets kan daar niet op wachten en heeft acute behoefte aan twee extra klaslokalen.

  • Na diverse bezwaarschriften zijn de oorspronkelijke tijdelijke overbruggingsplannen afgewezen en diende de Nicolaas Beets als "groeischool" gebruik te maken van leegstaande ruimten bij "krimpscholen" in casu de Voorwegschool.

  • Voor een bedrag van €180.000 konden twee lokalen uit het noodgebouw van de Voorwegschool beschikbaar worden gemaakt inclusief specifieke algemene voorzieningen voor de leerlingen van de Beets als tijdelijke overbrugging. Dit plan wordt door belanghebbenden als ongewenst geacht.

  • In de laatste gemeenteraadszitting is door de gemeenteraad geopperd om de Casca ruimte beschikbaar te maken. Dit levert hetzelfde aantal leslokalen op als de Voorweg-variant met als voordeel: (1) de kinderen kunnen saamhorig op de Nicolaas Beets blijven en hoeven niet binnen 5 jaar 4 keer te verhuizen (2) geen potentieel gevaarlijke looproutes van de Beets naar de Voorweg tijdens de verbouwing van Sein (3) een kostenpost van hooguit €30.000 ipv. €180.000 (4) de Nicolaas Beetsschool blijft op de prioriteitenlijst staan van het nieuwe intergrale huisvestingsplan.

 

and request

  1. De gemeenteraadsleden akkoord te gaan met het beschikbaar stellen van de Casca ruimten voor de Nicolaas Beetsschool.

  2. Een budget beschikbaar te stellen om de verbouwing van de Casca ruimte naar 2 klaslokalen mogelijk te maken

  3. de Nicolaas Beetsschool hoog op de prioriteiten/urgentielijst te houden of dat de faciliteren van het nieuwe integrale huisvestingsplan.

The answer

Twee extra noodlokalen

De gemeenteraad heeft voor twee noodlokalen gekozen.

HET ANTWOORD VIA DE PETITIONARIS

Beste (groot-)ouders en overige ondertekenaars van de petitie,

Het huisvestingsvraagstuk van de Nicolaas Beetsschool is donderdagavond besproken in de gemeenteraad. Mede door uw massale ondertekening van de petitie (263 ondertekenaars!) heeft de gemeenteraad besloten om de acute huisvesting te realiseren op het eigen terrein van Nicolaas Beets. Dit zal gerealiseerd worden via het huren van twee extra noodlokalen. Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun van het voorstel. Kom vooral aankomende maandagavond naar de informatie-avond op school om hier meer over te horen.

Hartelijke groet namens alle actieve ouders.

EINDE ANTWOORD VIA PETITIONARIS

Bron: Agenda gemeenteraad 5 juli 2018 en audioverslag eerdere vergadering 28 juni 2018 en correspondentie petitionaris.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Heemstede 
Petition desk:
Closing date:
2018-07-04 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Ouders Nicolaas Beetsschool 
Website:

History

Signatures

Updates

Twee extra noodlokalen

De gemeenteraad heeft voor twee noodlokalen gekozen.

HET ANTWOORD VIA DE PETITIONARIS

Beste (groot-)ouders en overige ondertekenaars van de petitie,

Het huisvestingsvraagstuk van de Nicolaas Beetsschool is donderdagavond besproken in de gemeenteraad.

+Read more...

Mede door uw massale ondertekening van de petitie (263 ondertekenaars!) heeft de gemeenteraad besloten om de acute huisvesting te realiseren op het eigen terrein van Nicolaas Beets. Dit zal gerealiseerd worden via het huren van twee extra noodlokalen. Wij willen iedereen bedanken voor de enorme steun van het voorstel. Kom vooral aankomende maandagavond naar de informatie-avond op school om hier meer over te horen.

Hartelijke groet namens alle actieve ouders.

EINDE ANTWOORD VIA PETITIONARIS

Bron: Agenda gemeenteraad 5 juli 2018 en audioverslag eerdere vergadering 28 juni 2018 en correspondentie petitionaris.

2018-07-07

Goed nieuws over Huisvesting!

Beste ouders,

Mede door jullie ondertekening is het ons gelukt om het nieuwe voorstel voor huisvesting op eigen terrein door de gemeente goedgekeurd te krijgen. Kom vooral aankomende maandagavond naar de info avond van school om hier meer over te horen en te proosten op ons succes. Hartelijke groeten, De Actieve Ouders.

2018-07-05