You, the petitioner
Logo

Houdt de kustzone van Almere Haven groen

149 signatures

Gemeente Almere wil het kustzone-gebied aantrekkelijker maken. Recreatie is een van de randvoorwaarden. Ze wil echter in dit gebied, dat een recreatiebestemming heeft, ook (minimaal) 240 woningen en een hotel bouwen. Wij willen het groene en blauwe karakter behouden. Recreatie: ja, bebouwing: nee

Petition

We

Bewoners van Almere en medestanders

 

observe

  • dat Almere haven een impuls kan gebruiken

  • dat recreatiemogelijkheden gewenst zijn

  • dat onvoldoende onderbouwd is dat een hotel en woonvoorzieningen in het buitendijkse gebied Kustzone de gewenste resultaten bieden

  • dat participatie van de bewoners wordt gevraagd, maar dat alleen kan binnen de kaders van de woningbouw die de gemeente gesteld heeft

  • hierdoor natuur onnodig verloren dreigt te gaan.

 

and request

  • De huidige bestemming van het buitendijkse kustzonegebied in Almere haven te handhaven en

  • het gebied aantrekkelijker te maken en in te richten voor wandelaars, fietsers, zwemmers, strandgasten en sporters in alle leeftijdscategorie├źn.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Almere 
Petition desk:
Closing date:
2017-08-02 
Lead petitioner:
Hilde Roberts 
Organisation:
Bewonersgroep Kustzone Groen 
Website:

History

Signatures