You, the petitioner
Thumbnail 4bb363ff 7335 44bf a97f 1a2ac9513e9c

Houd de Oksel in Roden groen

187 signatures

De gemeente Noordenveld is voornemens grond aan te kopen en te gebruiken voor woningbouw. Dit terwijl in de omgevingsvisie dit stuk grond (De Oksel) wordt beschreven als gezichtsbepalend voor de groene gemeente Noordenveld

Petition

We

Bewoners in de omgeving van De Oksel en andere betrokken inwoners van de gemeente Noordenveld

 

observe

  • Jaren geleden is de Maatlanden aangelegd en zijn toezeggingen gedaan over het gebruik van De Oksel, geen woningbouw!
  • Dit staat beschreven in de omgevingsvisie: De Oksel blijft buiten beschouwing als er gesproken wordt over woningbouw.
  • In de zomer van 2021 worden de bewoners overvallen door het bericht in de lokale krant dat de gemeente het eerste recht van aankoop van deze grond wil opeisen. Daarmee begint het traject. Zonder overleg!

 

and request

  • Geen bebouwing in De Oksel, in het belang van de natuur en conform de gedane toezeggingen en uitspraken.
  • Betrek ons bij onderzoeken en eventueel toekomstige besluiten als het gaat om onze woonomgeving. Een plaatselijke krant is geen communicatiemiddel daarvoor.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Noordenveld 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-31 
Lead petitioner:
Namens de betrokken bewoners, Michael Pedonomou 
Organisation:
Houd de Oksel in Roden groen 

History

Signatures

Updates

Mail d.d. 5.11.2021 van Lijst Groen Noordenveld

Lijst Groen Noordenveld heeft ons, de betrokkenen bij de Oksel in Roden, op 5 november 2021, per mail geïnformeerd over de stand van zaken. Met toestemming publiceer ik hier het mailtje.

"Vorige week woensdag heeft een meerderheid van de raad (alle partijen behalve LGN) een voorbereidingsbudget van € 25.000,-- goedgekeurd dat gebruikt kan worden voor taxatiekosten (€ 10.000,--) en interne uren (166 uur - € 15.000,--).

+Read more...

Wethouder Henk Kosters heeft alleen toegezegd dat hij checkt of inwoners een reactie op hun brief over het voorkeursrecht hebben gekregen. Na besluitvorming door de raad, taxatie en onderhandelingen, zou volgens hem de gelijktijdige participatie moeten starten. Op mijn (Henk Koekkoek) vraag of dat voor de Kerst van 2021 zou zijn, kwam geen ontkenning maar ook geen duidelijke bevestiging. LGN zal hem zo nodig op deze punten wijzen."

Deze mail is doorgestuurd aan degene waarvan een emailadres bekend is, maar communicatie via deze weg bereikt een grotere groep. LGN geeft aan dat indien je rechtstreeks mails van LGN wilt ontvangen, je dat aan hen kan doorgeven.

2021-11-12