You, the petitioner
Eapnnllogo kleiner

Houd armoedebestrijding in ere

101 signatures

Ondanks dat Nederland aan armoedebestrijding zou moeten doen volgens de afspraken binnen de EU, is de realiteit dat juist daarop bezuinigd wordt. Ondersteun ons bij het ondersteunen van hen die steun nodig hebben. Teken deze petitie, oproep om de gemeentelijke armoedegelden in ere te herstellen.

Petition

We

Wethouders, raadsleden, prov. statenleden, clientenraden en(maatschappelijke) organisaties

 

observe

dat de ‘armoedegelden’, die aan de gemeenten ter beschikking werden gesteld om armoede algemeen, en daarnaast armoede onder kinderen te voorkomen c.q. te bestrijding, niet meer van toepassing zijn. Gemeenten moeten dus, naast een forse algemene bezuiniging, ook voor deze niet meer beschikbare gelden naar oplossingen zoeken. Dat dit niet gaat lukken, moge helder zijn.

 

and request

De Nederlandse regering om de “armoedegelden” met directe ingang in ere te herstellen. Noem deze vanaf heden “De Krom-gelden” en verzoeken u, vanaf 2011, op jaarbasis 30 miljoen € aan de gemeenten ter beschikking te stellen, conform de verdeelsleutel, die de afgelopen 4 jaar gehanteerd is, voor – en dat specifiek - de aanpak van armoede binnen de gemeente.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Staatssecretaris 
Petition desk:
Closing date:
2011-07-07 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Jo Bothmer 
Organisation:
stichting Beh. European Anti Poverty Network Nederland 

History

Signatures