You, the petitioner
Het tropenmuseum in amsterdam

Hou het Tropenmuseum open

40,469 signatures

Fantastisch we hebben 40.000 ondertekenaars. De Petitie is een groot succes. Dank aan alle ondertekenaars.

(See http://handboek.petities.nl/wiki/International for a translation of system messages)

Het Tropenmuseum is voorlopig gered. 20 juni 2013 besloten de ministers in het debat in de Tweede Kamer de financiering niet stop te zetten maar een overgangsregeling te treffen.

To all those who signed the petition: thank you! I am very grateful for all the support. The petition has been signed over 40.000 times and received a lot of messages from supporters of the Tropenmuseum. Thank you all so much!

The Tropenmuseum has been saved for now. Yesterday the ministers in the Dutch House of Representatives decided to keep on financing the museum.

http://www.nrc.nl/nieuws/2013/06/19/tropenmuseum-gered-rijk-stelt-toch-subsidie-beschikbaar/

Buitenlandse Zaken heeft een bezuiniging van 20 miljoen euro afgekondigd op het Koninklijk

Instituut voor de Tropen (KIT) en bedreigt daarmee direct het voortbestaan van het Tropenmuseum in Amsterdam.

Zonder beleidswijziging en een structurele financiering door de Nederlandse overheid, gaan belangrijke publieksfuncties van het KIT op het gebied van informatie overdracht zoals de vermaarde bibliotheek en het museum definitief verloren. Naast de kennisvernietiging zal dat wat hier verloren raakt nooit meer kunnen worden hersteld.

Wij verzoeken het Kabinet Rutte om het Tropenmuseum een structurele financiering toe te kennen, zodat de kennis en collectie van dit museum ook voor toekomstige generaties behouden blijven en doen hiermee een dringend beroep op ons parlement deze regering hiertoe op te roepen.

Dank aan Jet Bussemaker en Frans Timmermans voor jullie inzicht en bereidheid uitstel te verlenen door een overgangsregeling te verschaffen.

Petition

We

steunen het Tropenmuseum en onderschrijven de bijzondere waarde van dit museum: Hou het open!

 

establish that:

Het huidige kabinet, Staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de ondersteuning voor het KIT-Tropenmuseum per 2012 in te trekken. Hierdoor wordt dit internationaal hoog gewaardeerde museum over wereldculturen direct in zijn voortbestaan bedreigd. Ik roep op met de ondertekening van deze petitie, dat de Tweede kamer alles in het werk stelt, om het kabinet tot andere gedachten te bewegen zodat ze deze bezuininging intrekt.

 

and request

De ondertekenaars van deze petitie willen dat het KIT-Tropenmuseum Amsterdam, als museum behouden blijft.

Verzoeken daarmee het Kabinet Rutte, de door Ben Knapen afgekondigde bezuiniging op het KIT te herzien en in te trekken.

Wij roepen het Parlement op, het Kabinet te doordringen dat deze afgekondigde bezuininging zo niet kan. Dat de Tweede kamer zal doen wat in haar mogelijkheden ligt, om de sluiting van het KIT-Tropenmuseum te verhinderen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-07-20 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Jan-Willem van Rijnberk 
Website:

History

Signatures

Updates

Tropenmuseum verlopig gered

Het Tropenmuseum in Amsterdam lijkt voorlopig gered. Zo is op donderdag 20 juni door Minister Jet Bussemaker van Cultuur en Minister Lilianne Ploumen van Ontwikkelingsamenwerking inoverleg met de Tweede Kamer besloten. Het kabinet is bereid tot 2017 geld op tafel te leggen waardoor het museum open kan blijven.

+Read more...

Minister Lilianne Ploumen (Ontwikkelingssamenwerking) is bereid voor volgend jaar en in 2015 in totaal 11 miljoen euro beschikbaar te stellen. Het jaar daarop wil Bussemaker 5,5 miljoen beschikbaar stellen uit haar begroting. Voor de jaren daarna kan het Tropenmuseum een beroep doen op een subsidieregeling voor musea van nationaal belang, waardoor het definitief open zou kunnen blijven. De kosten moeten dan wel verder omlaag. Bussemaker hanteert wel enkele voorwaarden: het Tropenmuseum moet fuseren met het Museum Volkenkunde in Leiden en met het Afrika Museum in Berg en Dal tot een museum voor wereldcultuur. Bovendien moet de collectie, inclusief de bibliotheek, eigendom worden van het Rijk. Ook moet het Tropenmuseum losgemaakt worden van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT). Sluiting van het Tropenmuseum dreigde doordat het ministerie van Buitenlandse Zaken de subsidiekraan voor het KIT, waaronder het museum valt, had dichtgedraaid.

2013-06-25

Tropeninstituut in beroep bij Raad van State

Ook al is het Kabinet Rutte gevallen, van de onzinnigheid van sommige besluiten zijn we nog niet af! Eerder had het Koninklijk Instituut vor de Tropen (KIT) al beroep aangetekend bij de rechtbank in Amsterdam maar dat werd deze week niet-ontvankelijk verklaard. Het KIT hoopt nu dat de Raad van State de uitspraak wil verwerpen.

+Read more...

Zo niet, dan wordt de subsidie aan het instituut per 1 januari 2013 stopgezet. Het ministerie van Buitenlandse Zaken maakte vorig jaar bekend de totale subsidie van twintig miljoen euro eind 2012 te willen schrappen. Voor het KIT, waar ook het Tropenmuseum onder valt, was dit een zware klap. De subsidie is namelijk bijna de helft van de totale jaarbegroting van het instituut. Volgens het KIT veroorzaakt sluiting van het instituut ongeveer 70 miljoen euro aan schade en eventuele claims op het ministerie. Het instituut heeft een versnelde procedure aangevraagd bij de Raad van State. Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) in Amsterdam gaat in hoger beroep bij de Raad van State om de aangekondigde subsidiestop door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan te vechten. Het instituut heeft dat deze week bekendgemaakt.

2012-05-12