You, the petitioner
Stop hou het diemerpark groen gif voor google

Hou Diemerpark Groen

1,502 signatures

STOP! Geen auto's in het Diemerpark!

Op 9 april 2013 zijn aan de leden van de stadsdeelraad van Amsterdam Oost 1.758 unieke namen overhandigd van ondertekenaars van deze petitie.

Op 26 november 2013 heeft de stadsdeelraad besloten zich daar geen barst van aan te trekken. Men wil per sé parkeerplaatsen in het park aanleggen.

Op 28 maart 2014 was er een hoorzitting bij de Raad van State in verband met het beroep dat we ingesteld hebben tegen de vaststelling van het bestemmingsplan waarin een parkeerterrein in het Diemerpark stond getekend.

Op 21 mei 2014 kwam de uitspraak van de Raad van State: ons beroep werd afgewezen. Voor de gronden daarvan zie: http://bit.ly/1ooNsej

Op 16 december 2014 werd het 'Inrichtingsplan Sportpark IJburg en omgeving' met daarin een breed uitgesmeerd parkeerterrein op een beeldbepalende locatie bij de entree van het park door de Bestuurscommissie (Amsterdam) Oost vastgesteld.

Op 2 juli 2015 verklaarde de wethouder Ruimtelijke Ordening dat het bestemmingsplan niet correct was vastgesteld. Stadsdeel Oost had het College van B&W en de Technische Adviescommissie Hoofdgroenstructuur (TAC) foutief geïnformeerd. Ons beroep bij de Raad van State had GEGROND verklaard moeten worden. Deze muis gaat nog een flinke staart krijgen! :-) Wij blijven ons best doen voor een groen en veilig Diemerpark!

Petition

We

bewoners van Amsterdam en bezoekers/gebruikers van het Diemerpark bij IJburg

 

observe

dat de rust, veiligheid en het groene karakter van het Diemerpark in gevaar komt als er autoverkeer in het park toegelaten wordt.

 

and request

het stadsdeelbestuur af te zien van het introduceren van autoverkeer in het Diemerpark.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2016-04-09 
Answer expected:
2017-01-03 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Vrienden van het Diemerpark 
Organisation:
ver. Vrienden van het Diemerpark 
Website:

History

Signatures

Updates

Niet helemaal gelukt

Een parkeerterrein in het Diemerpark konden we niet tegenhouden. Begin 2016 is het aangelegd. We zijn wel blij dat er niet meer dan 42 (officiële) parkeerplaatsen zijn. Nu is het zaak om ervoor te zorgen dat op het parkeerterrein inderdaad door niet meer dan 42 auto's geparkeerd wordt, en dat het parkeerterrein zo weinig mogelijk geopend wordt..

2016-09-25