You, the petitioner
Waringin2

Hormat = Respect betuigen

281 signatures

Het initiatief is ontstaan bij enkele 2e generatie Indische Nederlanders, woonachtig in Zuid-Limburg, die de behoefte aan een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg, hebben aangegrepen om tot realisatie ervan over te gaan. Het hoger doel is het duurzaam behoud van ons cultureel erfgoed voor volgende generaties. De belangrijkste beweegredenen zijn: eerbetoon aan de overledenen en de erkenning van de Indisch Nederlandse geschiedenis.

Petition

We

Burgers van Zuid-Limburg en daarbuiten, die de realisatie van een gedenkplaats, gedenkteken en jaarlijkse herdenking in de regio Zuid-Limburg voor de oorlogsslachtoffers in de 2e Wereldoorlog in Nederlands Indië en de nasleep van de Indonesische vrijheidsstrijd van harte ondersteunen.

 

observe

dat er -getuige het handtekeningenregister- in de gemeenschap in Zuid-Limburg een brede behoefte bestaat om de slachtoffers, die zijn gevallen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands Indië, maar ook tijdens de bevrijdingsstrijd van Indonesië te gedenken. In Zuid-Limburg zijn hiervoor geen mogelijkheden. Het Indië-monument in Roermond heeft een militair karakter en staat daarom niet alleen fysiek verder af van de mensen hier.

 

and request

de Gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders van de kerngemeente Heerlen middelen ter beschikking te stellen om een waardige gedenkplaats in te richten, waaruit onze verbondenheid blijkt en onze zo krampachtig verdrongen geschiedenis levendig wordt gehouden. Nu voor ons en straks voor onze kinderen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Heerlen 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-15 
Lead petitioner:
Peter Heuperman 
Organisation:
WARINGIN  
Website:

History

Signatures